Hafan Pobl Dewi: Rhagfyr 2023

Pobl Dewi: Rhagfyr 2023

Dorrien Election [handshake]

“Dewch ar y daith hon gyda'n gilydd”

Y mae gan Esgobaeth Tyddewi Esgob newydd.

Etholwyd Dorrien Davies, cyn Archddiacon Caerfyrddin, ym mis Hydref mewn cyfarfod deuddydd o’r Coleg Etholiadol, yn eistedd tu ôl i ddrysau caëdig yn eglwys gadeiriol Tyddewi.

Dywedodd Dorrien ei fod yn teimlo’ anrhydedd a dyletswydd’ am ei ddyrchafiad. Ond, dywedodd, ‘nid yw hyn amdanaf fi, nid yw am y swydd na’r awdurdod sy’n dod gydag e, mae am wasanaeth’.

‘Rhaid i’n pwrpas cyffredin fel esgobaeth fod yn un o gyd-weithio colegol. Yr wyf am gael trafodaethau gyda phobl. Yr wyf yn bwriadu pwyllo i ddechrau ond fe fydd newidiadau ac nid ydynt yn mynd i fod yn rhai rhwydd. Yr wyf ond am i ni wneud y daith hon gyda’n gilydd.

Darllenwch fwy

Prince and Princess of Wales 3
Eiliad deimladwy

Daeth y Tywysog a Thywysoges newydd Cymru ar eu taith swyddogol gyntaf i Eglwys gadeiriol Tyddewi ym mis Medi i nodi blwyddyn ers marwolaeth y cyn Frenhines.

Buont yn mynychu gwasanaeth byr cyn gosod blodau wrth ei phortread, gan gerdded o gwmpas yr eglwys gadeiriol a llofnodi llyfr yr ymwelwyr.

Wrth iddynt ymadael, gwenodd yr haul, canwyd y clychau a rhoddwyd iddynt dusw o flodau gan ddisgyblion Ysgol Penrhyn Dewi, yr ysgol Eglwysig 3-16 oed leol.

Refugees 1
Sut mae trafod Ffoaduriaid fel Bodau Dynol.

Mae’n fore Sadwrn yng Nghadeirlan Anglicanaidd yr Holl Saint yng nghanol Cairo a pharatoadau dan law ar gyfer ffair waith y dydd. Ond mae’n ffair waith wahanol. Ffoaduriaid yw’r cleientau bob un.

John Holdsworth sy’n adrodd.

Beibl Cymraeg

FFOCWS AR WEINIDOGAETH LEOL DI-GYFLOG

EI GADW’N LLEOL

Gwêl yr hydref hwn ddegfed penblwydd gweinidogaeth GDG(Ll) sef Gweinidogaeth Di-Gyflog(Lleol) [NSM(L)] o fewn esgobaeth Tyddewi

Ganwyd y syniad o ganlyniad i chwiliadur a ddyfeisiwyd ar gyfer ateb gofynion a galwadau plwyfi. Roedd mwyafrif llethol yn daer am wasanaeth cymun cyson dan arweiniad clerigwyr yr oeddent yn eu hadnabod ac am dalu llai o gyfranedd ariannol.

Roedd hynny’n ymddangos yn orchwyl amhosib.

Rhiannon Johnson, Cyfarwyddwr y Weinidogaeth, yn olrhain ei hynt.

CRYDFER MEWN NIFEROEDD

Wedi deng mlynedd o Weinidogaeth Di-gyflog Leol (GDg(Ll)) yn yr Esgobaeth a beth ddysgom ni?

Ers y cychwyn, casglodd prosiect ymchwil parhaol data ystadegol am y rhai a gynigiodd am y weinidogaeth hon. Yn ddiweddar casglwyd hefyd data o grŵp safonol yn cynnig am weinidogaeth cyflogedig. Y mae’r ffigyrau hyn nawr yn ddigon mawr i ni allu dod i rai casgliadau.

Darllenwch fwy

Carys Hamilton

Parch. Carys Hamilton

Mi rhoiodd y 'system NSM(L)' yr hyder imi ddilyn fy ngalwedigaeth i'r
Weinidogaeth. Roedd yr hyfforddiant yn wych o dan adain Canon Rhiannon
Johnson. Fe wnes dderbyn cefnogaeth a'r annogaeth oedd ei angen arnaf i
wneud y cam nesaf, sef i mentro i fod yn Gyflogedig (Stipendiary). Ers
hynny, dwyf y ddim wedi edrych yn ôl ac wrth fy môdd yn fy ngalwedigaeth.

Llyfrau

History Book Cover [Gofal ein Gwinllan]

Ysgrifau ar gyfraniad Yr Eglwys yng Nghymru i’n llên a’n hanes a’n diwylliant.

Cyfrol 1

Golygyddau: A. Cynfael Lake and D. Densil Morgan

Cyhoeddwr: Y Lolfa 2023

ISBN: 978-1-800994553

Pris: £12

Darllenwch adolygiad Enid Morgan

Gwarchodlu book cover

Ysbrydion sy’n gweini yn barod i wasanaethu

Awdur/Cyhoeddwr: Geraint Wyn Jones

ISBN: ‎ 979-8866773077

Pris: £13.99 / £8.99

Darllenwch adolygiad Peter Bement