Hafan Ffydd Cursillo

Cursillo

Cursillo St Davids Welsh Leaflet 2024 P1

Cursillo St Davids Welsh Leaflet 2024 P2

Mudiad o fewn yr Eglwys yw Cursillo, sy'n cael ei arwain gan leygwyr a rhai ordeiniedig er mwyn cynnig ffordd i Gristnogion dyfu trwy weddi, astudiaeth a gweithred, ac i rannu cariad Duw gyda phawb.

Mae Cursillo yn weithredol yn Esgobaeth Tyddewi. Mae aelodau yn cyfarfod yn rheolaidd i weddïo, addoli, gwrando a rhannu pryd o fwyd, a rhwng y cyfarfodydd hyn mae grwpiau lleol llai yn cyfarfod i rannu ac annog.

CURSILLO st davids + logo.jpg

Os hoffech ddod i gwrdd â ni, mae croeso i chi gysylltu gyda'r Parch David Payne, revdrpayne@btinternet.com neu Caroline Llewellyn cursillostdavidslaydirector@btinternet.com