Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Y Gynhadledd Esgobaethol

2021 Conference Cover

Cynhelir Cynhadledd 2021 ar Zoom ar Ddydd Sadwrn, yr 2il o Hydref.

Bydd y Gynhadledd yn penderfynu ar 3 blaenoriaeth yr Esgobaeth wrth i ni edrych i'r dyfodol. Cytunwyd eisoes fod Plant ac Ieuenctid yn flaenoriaeth, a bydd y Gynhadledd yn pleidleisio ar y ddau flaenoriaeth arall.

Cynhelir dau sesiwn yn y bore ac un yn y prynhawn.

~ Sesiwn 1: Busnes y Gynhadledd - cyllid 2022, adroddiadau byrddau a phwyllgorau, blaenoriaethau'r esgobaeth

~ Sesiwn 2: Materion Gwyrdd: Ymateb i'r argyfwng hinsawdd byd-eang

~ Sesiwn 3: 2022 Blwyddyn y Disgybl

Ceir hefyd cyflwyniad byr ar thema "Y Disgybl", sydd wedi'i recordio gan Archesgob Efrog, y Parchedicaf Stephen Cottrell.

Mae holl waith papur ac adroddiadau'r gynhadledd bellach ar gael ar-lein ar Y Gynhadledd Esgobaethol

Ni fydd copïau papur ar gael. Rhoddir arweiniad i aelodau ar sut i ddod o hyd i'r deunydd ar-lein, os oes angen hynny.

2021: Blwyddyn y Weddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi