Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

YoD Logo

2022: Blwyddyn Bywyd y Disgybl

Mae'r Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi wedi dynodi'r flwyddyn yma - o Adfent i Adfent - fel Blwyddyn Disgyblaeth. Yn 2021 rhoddwyd ffocws ar y weddi ac fe fydd 2023 yn Flwyddyn Pererindod.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau yn ystod y deuddeg mis nesaf ac fe fydd llawer o adnoddau ar gael i'ch cynorthwyo.

2022 - Blwyddyn Bywyd y Disgybl

Blwyddyn Bywyd y Disgybl ar Facebook

Tudalen 2021 Blwyddyn y Weddi

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau o Esgobaeth Tyddewi

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi