Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Ordinasiwn 2021 Rhan Un

Sadwrn Mehefin 26ain: Llongyfarchiadau i'r wyth a ordeiniwyd ar y diwrnod hwn, yn y cyntaf o ddau wasanaeth Ordinasiwn yng Nghadeirlan Tyddewi

2021 Ordinations Group Photo [Sat June 26]

[Ch-Dd] Archddiacon Paul Mackness, Parch Preb. Paula Hollingsworth (Pregethwr), Parch Hannah Karpaty (Diacon ordeiniedig), Parch Ganon Rhiannon Johnson (Cyfarwyddwr y Weinidogaeth), Parch Kristie Griffiths (Offeiriad ordeiniedig), Parch Seamus Hargrave (Diacon ordeiniedig), yr Esgob Wyn Evans, Parch Liz Rowe (Offeiriad ordeiniedig), Parch Anne Beman (Offeiriad ordeiniedig), Parch Jordan Spencer (Offeiriad ordeiniedig), Parch Robert Wilkinson (Offeiriad ordeiniedig), Deon Sarah Rowland Jones, Parch Frances Coxon-Hall (Diacon ordeiniedig), Parch Shirley Murphy (Caplan yr Esgob Joanna)

2021 Ordinations 2 [Saturday June 26th]

2021 Ordinations Group 2 [Saturday June 26th]

Galeri lluniau ar Facebook

Ordinasiwn 2021 - Rhan Dau

Sul Mehefin 27ain: Llongyfarchiadau i'r wyth a ordeiniwyd ar y diwrnod hwn yng Nghadeirlan Tyddewi

Ordinations Group [Sunday June 27th 2021]

(Ch-Dd) Archddiacon Dorrien Davies, Archddiacon Paul Mackness, Parch David Bolton (Diacon ordeiniedig), Parch Robert Moore (Offeiriad ordeiniedig), Parch Brenda Riggs (Diacon ordeiniedig), Parch Nick Barroccu (Offeiriad ordeiniedig), Parch Carmen Mills (Diacon ordeiniedig), yr Esgob Wyn Evans, Parch Jean Voyle Williams (Offeiriad ordeiniedig), Parch Ganon Rhiannon Johnson (Cyfarwyddwr y Weinidogaeth), Parch Lorna Bradley (Offeiriad ordeiniedig), Parch Heulwen Evans (Offeiriad ordeiniedig), Arwel Davies (Cofrestrydd yr Esgobaeth), Deon Sarah Rowland Jones, Parch Preb. Paula Hollingsworth (Pregethwr), Archddiacon Eileen Davies, Parch Ganon Leigh Richardson (Is-Ddeon), Archddiacon Mones Farah

Ordination of Priests 2021 [Sunday June 27]

Ordination of Deacons 2021 [Sunday June 27th]

Galeri Lluniau ar Facebook

Ffrindiau'r Byd

Ffrindiaur_Byd_Image

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi datgan argyfwng hinsawdd. Archwiliwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth yn eich ysgol, eich cymuned, Cymru a'r byd. Gan ddefnyddio adnoddau Cymorth Cristnogol rydym hefyd yn edrych ar sut mae ein gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth i'n cymdogion ar draws y byd ac yn ein helpu i feddwl am gyfiawnder cymdeithasol.

Teimlwn ei fod yn hynod bwysig i ofyn barn y plant a phobl ifanc sydd yn ein hysgolion ar faterion hinsawdd a’r amgylchedd.Felly dyma hoffem iddynt ei ystyried: Pe byddai’r cyfle i rhoi cyngor i’r pobl mewn grym, arweinwyr ein llywodraethau a’n cymunedau, ynglyn â gofalu am ein planed, beth fyddai’r negeseuon hollbwysig i’w rhannu?

Adnoddau

2021: Blwyddyn y Weddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

Neges Pasg Esgob Joanna

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi