Esgobaeth Tyddewi

Croeso i Esgobaeth Tyddewi, sydd wedi'i henwi ar ôl ein nawddsant. Lleolir cadeirlan yr esgobaeth yn Sir Benfro ac fe'i gwelir fel un o drysorau'r genedl. Yn rhan o'r esgobaeth hefyd mae siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, gan cynnwys cymoedd diwydiannol y gorllewin a thref Llanelli.

Ffrindiau'r Byd

Ffrindiaur_Byd_Image

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi datgan argyfwng hinsawdd. Archwiliwch sut y gallwch wneud gwahaniaeth yn eich ysgol, eich cymuned, Cymru a'r byd. Gan ddefnyddio adnoddau Cymorth Cristnogol rydym hefyd yn edrych ar sut mae ein gweithredoedd yn gwneud gwahaniaeth i'n cymdogion ar draws y byd ac yn ein helpu i feddwl am gyfiawnder cymdeithasol.

Teimlwn ei fod yn hynod bwysig i ofyn barn y plant a phobl ifanc sydd yn ein hysgolion ar faterion hinsawdd a’r amgylchedd.Felly dyma hoffem iddynt ei ystyried: Pe byddai’r cyfle i rhoi cyngor i’r pobl mewn grym, arweinwyr ein llywodraethau a’n cymunedau, ynglyn â gofalu am ein planed, beth fyddai’r negeseuon hollbwysig i’w rhannu?

Rhowch gynnig ar ein Cystadleuaeth Argyfwng Hinsawdd

Adnoddau

2021: Blwyddyn y Weddi

Year of Prayer Logo [Green+Blue]

Dynodwyd y flwyddyn nesaf yn Flwyddyn y Weddi, gan yr Eglwys yng Nghymru ac Esgobaeth Tyddewi. Disgyblaeth a Phererindod fydd themau'r blynyddoedd i ddod. Dydy hyn ddim yn golygu wrth gwrs mai dim ond flwyddyn sydd angen i ni weddïo, ond yn hytrach bydd ffocws arbennig ar weddi yn y flwyddyn 2021.

Tudalen Blwyddyn y Weddi

Neges Pasg Esgob Joanna

Newyddion a digwyddiadau yn Esgobaeth Tyddewi