Hafan Ar gyfer clerigwyr ac aelodau Gwybodaeth Bwrdd y Persondai

Gwybodaeth Bwrdd y Persondai

WorkClipArt.png

Rhestr o Gontractwyr i'w defnyddio mewn Argyfwng

Dylid defnyddio'r rhestr hon ar y cyd â'r Canllawiau isod.

Dim ond y tu allan i oriau swyddfa neu ar benwythnosau y dylid cysylltu gyda'r contractwyr.

Rhoddir sylw i unrhyw beth sydd ddim yn fater brys yn ystod oriau arferol swyddfa.

Dylid cysylltu dim ond os ydyw'n fater o argyfwng. Rhaid anfon ebost neu adael neges ar beiriant ateb y swyddfa (01267 230347) gyda manylion yr argyfwng a nodi pha gontractiwr a ddefnyddiwyd. Bydd hyn yn ein galluogi ni i wirio bod y broblem wedi ei datrys, ac i nodi unrhyw gostau.

Cysylltwch â ni os ddowch o hyd i unrhyw gamgymeriadau ar y rhestr.

Rhestr Contractwyr mewn Argyfwng

Canllawiau