Hafan Ar gyfer clerigwyr ac aelodau Cyngor Esgobaeth Tyddewi ar gyfer cyfrifoldeb cymdeithasol

Cyngor Esgobaeth Tyddewi ar gyfer cyfrifoldeb cymdeithasol

Yn ôl ein cyfansoddiad mae'r holl weithgareddau yn waith moesol cyffredinol sy'n digwydd o fewn Esgobaeth Tyddewi.

DewiSmall.gif

Plant Dewi

Y ffocws pennaf yw datblygiad cymuned, ac mae hwn cael ei wireddu drwy'r prif brosiect sef Plant Dewi.

Elusen gofrestredig sy'n cynnig cymorth i blant a theuluoedd ar draws yr esgobaeth yw Plant Dewi. Mae'n ceisio creu man diogel i gyfarfod â phobl sydd mewn angen, drwy Ganolfannau Teuluol, Cyrsiau i Rieni, Grwpiau Teuluoedd gyda'i Gilydd, gwaith Plant ac Ieuenctid, a nifer o brosiectau eraill.

Tir Dewi

TirDewiLogo-300x240.png

Tir Dewi yw'r rhwydwaith sy'n cynnig cefnogaeth i ffermwyr.

Cafodd ei sefydlu yn 2015, ac mae'n cynnig clust i wrando yn ogystal â help llaw i deuluoedd cefn gwlad sy'n wynebu anawsterau ariannol neu emosiynol, a hynny ar draws tair sir yr esgobaeth.

Sylfaenydd Tir Dewi oedd Swyddog Materion Gwledig yr Esgob, yr Hybarch Eileen Davies, oedd hefyd yn ffermio ei hun, ac a welodd ddiffyg yn y ddarpariaeth oedd ar gael yn lleol ar gyfer dynion, menywod a phlant.

Caiff ei ddisgrifio gan y cyd-lynydd Gareth Davies fel, "clust i wrando a gwasanaeth sy'n dangos y ffordd". Mewn geiriau eraill, ei rôl yw i adnabod yr anawsterau all wynebu ffermwyr a'u teuluoedd, a'u cynorthwyo i ddod o hyd i'r person neu'r lle all fod o gymorth i ddatrys y problemau.

Trwy weithredu gyda'n gilydd yw'r unig ffordd y gallwn gyrraedd y rheiny sy'n fwyaf bregus, a dod o hyd i ffordd gadarnhaol o ddatrys problemau'r bobl hynny sy'n ffermio Tir Dewi (Yr Hybarch Eileen Davies)

Mae Tir Dewi yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyn o bryd i gynorthwyo gyda'r gwaith o ateb galwadau ffôn. Cynigir hyfforddiant, felly cysylltwch â Gareth os oes gennych ddiddordeb gareth@tirdewi.co.uk or on 07970 180408

ANGEN CYMORTH? CYSYLLTWCH Â TIR DEWI AR 0800 121 4722