Hafan Amdanom ni Gwybodaeth ddemograffig

Gwybodaeth ddemograffig

Diocesan map

Mae’r dangosfwrdd hwn yn dwyn ynghyd ddata o ffynonellau gwahanol:

  • Cyfrifiad 2011, gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Cynhaliwyd Cyfrifiad 2021 ym mis Mawrth 2021, a disgwylir data LSOA yn 2023.
  • Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach 2020, o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Diweddariad nesaf ym mis Tachwedd 2022 gydag amcangyfrifon canol 2021.
  • Ystadegau amddifadedd, MALlC 2019, gan StatsCymru. Diweddariad nesaf yn debygol yn 2022.
  • Adroddiad data blynyddol Yr Eglwys yng Nghymru, 2019. Diweddariadau blynyddol.

Mae rhagor o wybodaeth am y data hyn i’w gweld ar y gwefannau unigol.