Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion Ty Ddewi

Esgob newydd Tyddewi yn cael ei chysegru

Darllen mwy

Newyddion Ty Ddewi

Y Parchg Ddr Matthew Hill fydd Archddiacon nesaf Caerfyrddin.

Darllen mwy

Newyddion Ty Ddewi

Tyfu i Bawb – Bywyd newydd i ardd furiog hanesyddol Abergwili

Darllen mwy

Newyddion Ty Ddewi

Time to Tell: St Davids Diocese in 100 Objects

Darllen mwy