Hafan Newyddion

Newyddion

Mwyaf diweddar

Newyddion Ty Ddewi

Gwasanaeth Cofio Babanod a Garwyd ac a Gollwyd 2024

Darllen mwy

Gweler yr holl newyddion a digwyddiadau

Newyddion Ty Ddewi

Yr Esgob yn arwain dathliadau Dydd Gŵyl Dewi gyda neges i wleidyddion Cymru

Darllen mwy

Newyddion Ty Ddewi

Esgob newydd Tyddewi yn cael ei chysegru

Darllen mwy

Newyddion Ty Ddewi

Y Parchg Ddr Matthew Hill fydd Archddiacon nesaf Caerfyrddin.

Darllen mwy

Yn ddiweddar ar twitter