Hafan Pobl Dewi: Mehefin 2024

Pobl Dewi: Mehefin 2024

Heb ras Duw, fyddwn i wedi marw.

Mae Mark Evans yn alcoholig. Ond gyda chymorth Duw, mae e’n gwella. Dyma ei hanes

Alcoholism Image

“Iachaodd ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol afiechydon, a bwriodd allan lawer o gythreuliaid, ac ni adawai i'r cythreuliaid ddweud gair, oherwydd eu bod yn ei adnabod.” (Marc 1:34 )

Mae dibyniaeth yn salwch; nid gwendid neu ddiffyg cymedroldeb ewyllysgar. Os ydych chi’n yfed yn ormodol ond yn gallu stopio, dydych chi ddim yn gaeth: mae gennych chi arfer gwael. Fe ddysgais i hyn wrth i mi yfed gormod ar brydiau; wedyn yfed gormod yn gyson ac yna drwy’r amser. Fe wnes i drio rhoi’r gorau i yfed ond fedrwn i ddim. Roeddwn i wedi colli rheolaeth i’r ‘ddiod felltith.’ A dyna yw alcohol – melltith o beth. Gallech ddweud bod dibyniaeth fel cael eich meddiannu gan rywbeth melltigedig, fel rhywbeth goruwchnaturiol mewn ffilm neu stori ddychrynllyd.

Darllenwch fwy

TOCIO I DYFU

Cynhelir Cynhadledd Esgobaethol Anghyffredin ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf i lansio'r strategaeth esgobaethol newydd Tocio i Dyfu/Pruning for Growth.

Bydd y gynhadledd hanner diwrnod yn cael ei chynnal yn Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin, gan ddechrau am 9.30am.

Famadihana

Famadihana

Yn y diweddaraf o'i hatgofion am wirfoddoli ym Madagascar, mae Theresa Haine yn cofio arferion claddu lleol

Famadihana

Elusen SaltPeter Trust Uganda

Uganda 1 [Marian Vaughan]

Deng mlynedd yn ôl, mae Marian Vaughan yn ddifrifol wael gyda chanser y fron ond gwnaeth yr holl brofiad wneud i fi fynd i wirfoddoli i Uganda

Darllenwch ei stori

Crayons

Gwers ardderchog mewn cyfathrebu

Mae disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol Model yr Eglwys yng Nghymru, Caerfyrddin, wedi bod yn darllen ac yn trafod y llyfr lluniau gwych hwn.

The Day the Crayons Quit

I Ddysgwyr Cymraeg

Learn Welsh Logo

Volunteering at the National Library of Wales

Gan Lynne Blanchfield

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC), sy’n cael ei gyfeirio fel ‘Cof y Genedl’, yn adnodd gwych i bawb