Petertide Ordinations 2019

ORDEINIR Y CANLYNOL YN EGLWYS GADEIRIOL TYDDEWI DDYDD SADWRN 29 MEHEFIN 2019 AM 10.30 y.b.

THE FOLLOWING WILL BE ORDAINED IN ST DAVIDS CATHEDRAL ON SATURDAY 29 JUNE 2019 AT 10.30 a.m.

OFFEIRIAID/DEACONS:

Joan Allen                     NSM(L) Assistant Curate in the Rectorial Benefice of Monkton.

Gillian Butcher             NSM(L) Assistant Curate in the Parish and LMA of St Davids Cathedral, to be styled Minor Canon

Carol Court                   NSM(L) Assistant Curate in the LMA / United Benefice of Bro Sanclér

Roger Nock                   NSM(L) Assistant Curate in the Parish of Brechfa w Llanfihangel Rhos Y Corn

Sophie Whitmarsh       Stipendiary Assistant Curate in the Parish and LMA of St Davids Cathedral, to be styled Minor Canon

Mathew Webster         NSM(L) House for Duty Assistant Curate in the Grouped Parishes of Carmarthen St Peter w St John’s & Abergwili & Capel Y Groes

Carys Hamilton              NSM(L) Assistant Curate in the LMA / United Benefice of Bro Teifi

Rebecca Evans             Stipendiary Assistant Curate in the Parish of Llanbadarn Fawr & Elerch & Penrhyncoch and Capel Bangor

OFFEIRIAID/PRIESTS:

Revd Shirley Murphy    Stipendiary Assistant Curate in the parishes of Narberth w Mounton w Robeston Wathen & Crinow & Minwear w Templeton

Revd Helen Nicholls     NSM(L) Assistant Curate in the LMA / United Benefice of Bro Lliedi

Revd Lindy Morgan       NSM(L) Assistant Curate for the LMA / United Benefice of Aberystwyth

A FYDDECH MOR GAREDIG A GWEDDIO DROS Y RHAI HYN Â’U HENWAU BOB SUL CYN YR ORDEINIO.

WILL YOU PLEASE PRAY FOR THESE BY NAME ON SUNDAYS PRIOR TO THE ORDINATION.

PHREGETHWR YN YR ODRINASIWN / PREACHER AT THE ORDINATION

Rt Revd John Saxbee former Bishop of Lincoln /Y Gwir Barchedig John Saxbee cyn Esgob Lincoln