Neges Gwyl Ddewi Sant

Cyfarchion Gwyl Ddewi i Lywydd ac Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  

Eleni, bydd bobl Cymru yn dewis eu cynrychiolwyr yn y Senedd yn Llundain. Bydd aelodau ein Senedd ni yn ceisio dylanwadu ar bawb fydd yn bwrw pleidlais i ethol eucyd-wleidyddion i gynrychioli Cymru mewn modd adeiladol yn San Steffan.  

Nid ynys  yw Cymru. Y mae’r hyn y mae’r Senedd yn ei benderfynu yn rhan o rwydwaith rhyngwladol, yn dylanwadu ar drafodaethau gwleidyddion mewn cenhedloedd eraill. 

Mae ein hanes yn llawn straeon am ein cydwladwyr a drafaelodd y byd ac yn dylanwadu are eu cymunedau mabwysiedig.

Yn yr un modd, y mae llawer wedi dod i fyw yng Nghymru gan ddod a’u profiadau a’u traddodiadau gyda nhw ac o’r herwydd wedi cyfoethogi ein cymdeithas.