Administrative Assistant/Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Diocesan Office/Swyddfa Esgobaeth

Admin

This job has closed. Other vacancies...

THE ST DAVIDS DIOCESAN BOARD OF FINANCE / BWRDD CYLLID ESGOBAETH TYDDEWI

Full Time Administrative Assistant / Cynorthwy-ydd Gweinyddol Llawn Amser

Salary / Cyflog – Grade/Gradd B £17,967 – £19,349 (a contributory pension scheme is available / mae cynllun pensiwn cyfrannol ar gael)

Hours per week / Oriau yr wythnos  – 34

We are looking for someone to join our small administration team in Abergwili. You will be contributing to the effective administration of the Diocesan Board of Finance, Parsonage Board and wider Diocese and the provision of a welcoming and efficient reception service at the Diocesan Office. You will be expected to carry out a variety of administrative tasks using Microsoft Office software.

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm gweinyddol bychan yn Abergwili. Byddwch yn cyfrannu i weinyddiaeth effeithiol Swyddfa’r Esgobaeth, y Bwrdd Persondai a’r Esgobaeth ehangach. Byddwch yn darparu gwasanaeth derbyn croesawgar ac effeithlon yn Swyddfa’r Esgobaeth. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â nifer o dasgau gweinyddol wrth ddefnyddio meddalwedd Microsoft Office.

You will be a well organised team player, possessing strong people-skills, as you will meet a wide variety of visitors to the office. You will also be able to demonstrate a high level of attention to detail and be flexible in your approach to work. An ability to speak Welsh would be an advantage.

Byddwch yn drefnus ac yn medru gweithio fel aelod o dîm, ac yn meddu ar sgiliau pobl cryf, gan fyddwch yn cwrdd ag amrywiaeth eang o ymwelwyr i’r swyddfa. Bydd gennych lefel uchel o sylw i fanylder gydag ymagwedd hyblyg tuag at eich gwaith. Bydd y gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.

Further details from:

Application form or further information: 
 
Miss Emma O’Connor 
St. Davids Diocesan Office 
Abergwili, 
Carmarthen 
SA31 2JG
Email address: diocese.stdavids@churchinwales.org.uk

Closing date: 18 June 2018