Diocesan Prayer for Growth

O God, pioneer of new ways,
guardian of ancient ways
and leader on unknown ways:
teach your church in our
Diocese of St Davids
to understand and live the Good News of salvation shown to us in Jesus Christ Lord and Saviour;
Make us to be your light,
make us partners in your mission
reflecting your glory in all our ways.
We pray that your illuminating of our lives will inspire others to find their way with you;
Then O God shall all people walk in your truth and share your life
worshipping you in the power of the Holy Spirit for all eternity.

Amen

O Dduw, arloeswr y ffyrdd newydd, ceidwad y ffyrdd hynafol, ac arweinydd ar ffyrdd anhysbys:
dysg yr eglwys yn Esgobaeth Tyddewi
i ddeall a byw Newyddion Da ein hiachawdwriaeth
a ddangoswyd i ni gan ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist;
llanwa ni â’th oleuni, gwna ni’n bartneriaid yn dy genhadaeth
i adlewyrchu dy ogoniant ym mhob dull a modd.
Wrth i ti oleuo ein bywydau, gweddïwn y daw
Ysbrydoliaeth i eraill i ddilyn yn dy lwybrau.
Nes, O Dduw, y daw pob un i gerdded yn dy wirionedd a rhannu dy fywyd
Gan roi addoliad i ti yn nerth yr Ysbryd Glân yn oes oesoedd.

Amen