Hafan Pobl Dewi Cefnogi ffoaduriaid yn ardal Aberystwyth

Cefnogi ffoaduriaid yn ardal Aberystwyth

Y mae Aberaid wedi chwarae ei ran wrth groesawu ffoaduriaid o Syria i Geredigion ers 2015, fel y mae Siôn Meredith, aelod o Eglwys y Snates Aberystwyth, yn adrodd

Ers diwedd 2015 mae tua 50 o ffoaduriaid o Syria wedi gwneud eu cartref yn Aberystwyth. Ac er fod ychydig ohonyn nhw wedi symud ymlaen i ddinasoedd yn Lloegr, mae’r rhan fwyaf wedi ymgartrefu a dechrau bwrw gwreiddiau dwfn yn ein plith.

Fel Cristion, roeddwn yn gwylio’r rhyfel yn Syria, a ddechreuodd yn 2011, o bell ac mewn braw. Bu’n rhaid i gymaint o bobl ffoi o’u cartrefi gan golli popeth, a byw mewn ansicrwydd a thlodi yn y gwledydd cyfagos fel Libanus, yr Iorddonen a Thwrci. Ond daeth cyfle i Gymru wneud ei rhan, ac roedd grwpiau o Gymru ar y blaen yn dod o hyd i gartrefi i ffoaduriaid, a’u croesawu i’n plith.

Roedd fy ffydd yn fy ngyrru innau i ymateb, a gydag eraill sefydlwyd elusen Aberaid. O dan nawdd y Cyngor Sir y daeth y rhan fwyaf o ffoaduriaid i Aberystwyth, ond drwy Aberaid fe wnaethon ni groesawu dau deulu drwy ymdrech ac arian gwirfoddol gan y gymuned leol.

Mohamad Karkoubi (ar y dde) o Aberystwyth yn mwynhau penwythnos Cymraeg yngNgwersyll yr Urdd, Llangrannog

Gan weithio’n agos gyda’r Cyngor Sir a’r Groes Goch, rydym wedi cefnogi ffoaduriaid i greu cyfeillgarwch yn lleol, a’u helpu i ddod o hyd i waith. Mae llawer ohonynt bellach wedi dysgu Saesneg yn rhugl ac ychydig o Gymraeg, ac mae nifer mewn gwaith. Aeth rhai o’r gwragedd o Syria ati i sefydlu’r Syrian Dinner Project i rannu ei hafiaith dros fwyd ac i greu incwm.

Ond er y croeso twymgalon i’r ffoaduriaid, ni fu’n siwrne hawdd iddyn nhw. Mae’n heriol i symud i wlad newydd lle mae popeth yn wahanol, a gorfod dysgu iaith newydd. Mae llawer o’r ffoaduriaid wedi gweld a phrofi erchyllterau, ac mae hynny wedi gadael ei ôl arnyn nhw. Mor bwysig oedd hi felly fod yna gefnogaeth dda a chyfeillgarwch dwfn yn cael ei gynnig iddyn nhw.

Mohamad Karkoubi (ar y dde) o Aberystwyth yn mwynhau penwythnos Cymraeg yngNgwersyll yr Urdd, Llangrannog

Bu’n heriol i ni gadw cysylltiad mor glos ers cychwyn y pandemig ond mae’r teuluoedd wedi bwrw gwreiddiau dyfnach fyth yn ein plith, a’r plant yn amlhau.

Mae Ceredigion bellach yn edrych ymlaen at groesawu ffoaduriaid o Afghanistan, a gobeithiwn y byddan nhw hefyd yn gweld Aberystwyth fel hafan ddiogel er mwyn cychwyn pennod newydd.