Hafan Pobl Dewi Ysgol Haf 2021

Ysgol Haf 2021

O Orffennaf 24-30 daeth yr holl ymgeiswyr am ordeiniad i’r weinidogaeth o bob math ar draws yr Eglwys yng Nghymru , yn llawn amser a rhan amser at ei gilydd i ddechrau eu hyfforddiant yn Sant Padarn, fel y mae J-D Lawrence, Tiwtor mewn Cenhadaeth a Phregethu, yn adrodd

Yn gyffrous, fe lwyddom i gynnal rhan gyntaf yr wythnos yn y cnawd gwnaethpwyd hyn (er yn dipyn o gamp) drwy rannu rhwng dwy safle er mwyn cadw pellter cymdeithasol a lleihau perygl Covid-19.

St Padarns Induction.

St Padarns preaching training

Yn dilyn y sesiynau cyntaf dros y penwythnos gan gyflwyno hyfforddiant a diogelu, cafodd y rhai blwyddyn gyntaf sesiynau gennyf fi ar sut i bregethu, yn llunio cynnwys a chyflwyno effeithiol, yn ogystal â chyflwyniad i arwain addoliad yn cynnwys gweithdy litwrgaidd yn seiliedig ar Weddi Ddyddiol 2009 gan Parch. Ddr.Jordan Hillibert.

Bu’r myfyrwyr parhau yn y safle arall yn dilyn amrywiaeth o adnoddau o dan ymbarel Diwinyddiaeth ac Ymarfer Gweinidogaeth , yn cynnwys Sally a Paul Nash yn dysgu am einioes a thrawsnewidiad, theori colled, gweinidogaeth cywilydd a bugeiliol, a galar. Yr oedd hefyd gwrs dwys ar sefydlu ac arwain cymunedau addoli newydd gan Chris Thompson, hyfforddwr plannu eglwysi sy newydd ymuno â’r staff fel cydlynydd y gymuned arloesol ar draws Cymru.

Yng nghanol yr addysgu ysbrydoledig yr oedd yn bleser treulio amser dros goffi a phrydau bwyd yn dod i adnabod ein gilydd, yn enwedig yr ymgeiswyr mwyaf newydd, a gwerthfawrogi eto yr ystod eang o bobl a chefndiroedd a elwir gan Dduw i’w wasanaethu yn yr Eglwys. I’r ymgeiswyr ail a thrydedd flwyddyn, roedd yn gyfle i weld yn y cnawd y rhai a hyfforddwyd gyda nhw am flwyddyn gyfan ar Zoom, ac yr oedd ambell syndod megis ‘Rwyt ti’n dalach nag oeddwn i’n feddwl’ neu hyd yn oed ‘Rwyt ti’n edrych yn ifancach yn y cnawd!’

Am y deuddydd olaf daethom yn ôl at ein gilydd wrth i Robin Gamble a’r tîm Arwain Eich Eglwys i Dyfiant arwain yr ymgeiswyr drwy syniadau heriol am sut i ddatblygu ein heglwysi tuag at dyfiant iach. Roedd y rhai a oedd wedi gwneud y cwrs hwn yn barod yn dilyn llwybr arall o ddysgu yn ffocysu ar Arweiniad, gydag amrywiaeth o siaradwyr, yn cynnwys yr Esgob June, yn dod â’u harbenigedd nhw. O gwmpas hyn i gyd roedd addoliad, yn y cnawd ac ar lein gan staff ac ymgeiswyr, gan groesawu Esgob Cherry i’r gwasanaeth olaf. Yn fwy arwyddocaol efallai, yr oedd yr awyrgylch yn y ddau safle yn un o gyffro ac optimistiaeth a chred glir bod pethau da o’n blaenau yn ein heglwys ni yma yng Nghymru.