Hafan Pobl Dewi Sant Iago a’r Camino

Sant Iago a’r Camino

Gorffennaf 25ain yw Gŵyl Sant Iago, ac, eleni, cafodd ei ddathlu gyda phererindod byr i Eglwys San Mihangel, Llanfihangel Rhos y Corn, yng nghoedwig Brechfa, Sir Gaerfyrddin. Y mae Caroline Evans yn adrodd am ddiwrnod o ddathlu a myfyrio

Trefnwyd y bererindod gan grŵp Cymreig Brawdoliaeth Sant Iago (CSJ), yr apostol a fu’n ysbrydoliaeth i’r Camino: y bererindod i Santiago de Compostela.

Yn dilyn dienyddio Iago yn Jerusalem, dychwelwyd corff y sant i’w gladdu yn Galicia, Sbaen, lle treuliodd amser yn pregethu ond ni gofnodwyd man cywir ei gladdedigaeth. Llawer canrif yn ddiweddarach, adroddodd meudwy iddo weld sêr yn dawnsio uwchben cae; penderfynwyd bod esgyrn a gloddiwyd yn y safle hwnnw yn perthyn i Sant Iago. Ers y 9fed ganrif, dechreuodd pererindodau i’r safle sy nawr yn ddinas Santiago de Compostela (Sant Iago o gae’r sêr).

Tra bod dwy ran o dair o holl drigolion Ewrop wedi cwblau’r bererindod hon yn y Canol Oesoedd, lleihaodd y niferoedd i ychydig filoedd yn y 1960au. Yn y blynyddoedd diweddar, gwelwyd adnewyddu mewn diddordeb yn y bererindod, yn rhannol oherwydd ffilmiau, llyfrau a nodi’r llwybr gan Don Elias (offeiriad a baentiodd saethau melyn ar hyd prif lwybr y Camino yn y 1980au.) I bererinion Santiago, mae’r daith ei hun yn aml yn rhoi y boddhad mwyaf gymaint â phen y daith.

St James and the Camino walk

Ar y prynhawn Sul tesog hyn, cerddodd un ar ddeg o’r Frawdoliaeth o Grugiau Edryd ar draws gorsdir mynydd Llanllwni, ymlaen drwy Fforest Brechfa I Ros –y- Corn, ac yn ôl. Yn dilyn lluniaeth yn yr eglwys, ymgasglodd y grŵp gyda’r Offeiriad â Gofal, Parch.Roger Nock, wrth y labrinth yn y cae nesa at y fynwent a chynhaliwyd gwasanaeth o ddathlu yn cynnwys rhannu a bendithio atgofion melys a gwersi a ddysgwyd wrth gerdded pererindod Santiago, gyda barddoniaeth, gweddiau, canu a cherdded y labrinth.

Mae gan y CSJ grwpiau ar draws y DU sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymunedau cefnogol i bererinion cyn ac ar ôl y bererindod Camino, yn ogystal ag unrhyw un arall sy â diddordeb yn y bererindod arbennig hon. Nid oes tâl am ymuno â Grŵp Cymru. Mae’n eitha anffurfiol a gallwch ymuno a gadael fel y dymunwch.

Jonathan Gaunt yw cynrychiolydd Grŵp Cymru, yn trefnu Zoom misol, teithiau cerdded misol yn ymwneud â phererindodau ar Sul olaf y mis, creu bwletinau newyddion misol a rhoi anerchiadau.

Am fwy o wybodaeth ebostiwch jonogaunt@aol.com tel 01559 371427 neu ewch i https://www.csj.org.uk/