Hafan Pobl Dewi Bendithion o Dyddewi

Bendithion o Dyddewi

Mae Sophie Whitmarsh a’i chymheiriaid yn cychwyn ar bererindod COP26 yr esgobaeth

Roedd Mawrth 1af yn ddiwrnod braf yn Nhyddewi, yr haul yn tywynnu ac fel arfer roeddem yn dathlu Dewi Sant gydag offeren o gwmpas y Greirfa, gydag Esgob Joanna a Deon Sarah yn arwain ein haddoliad. Yn wahanol i’r blynyddoedd cynt, fodd bynnag, roeddem yn dal i ddod allan o fisoedd o gload.

COP 26.png

Roedd Mawrth 1af yn arbennig eleni am reswm arall, Dyma’r diwrnod roedd Esgob Joanna wedi dynodi fel cychwyn Pererindod Rhithiol COP26 i Glasgow. Dyma gyfle i godi ymwybyddiaeth am gynhadledd y Cenhedloedd Unedig sydd wedi ei neilltuo i weithredu ar argyfwng difodiant hinsawdd, ac yn gyfle hefyd i bob aelod o esgobaeth Tyddewi (ac yn ehangach) i fanteisio ar y tywydd gwanwynol braf a gawsom.

Mae 408 milltir o Dyddewi i Glasgow, lleoliad y gynhadledd eleni, ac felly gofynnwyd inni ymrwymo i gerdded naill ai’n unigol neu ar y cyd, y 408 milltir rhwng Mawrth a Thachwedd, sef cychwyn y gynhadledd. Neu, os nad oeddem yn gallu cerdded, i ymrwymo i weddïo am ddwy funud yn feunyddiol. Beth bynnag y dewis, gofynnwyd inni wneud hyn mewn dull gweddigar, gan dalu sylw i’r greadigaeth, a phresenoldeb Duw yn y byd.

Sophie+Dean.jpeg

Yn dilyn y gwasanaeth, cychwynnodd Esgob Joanna, Deon Sarah a finnau ar ein pereindod gyda bendith, yn debyg i’r fendith y byddai Dewi Sant ei hunan wedi ei roi i’r sawl oedd yn cychwyn ar bererindod yn y 6ed ganrif. Mor hyfryd oedd cael sefyll yn yr heulwen a derbyn bendith gan Ddeon Sarah mewn lleoliad ble bu miloedd ar filoedd o bererinion yn cychwyn a dychwelyd dros y canrifoedd.

Roddwn yn ddigon ffodus i gael cwmni dwy o’m merched wrth inni gymryd diwrnod cyfan i lansio’r bererindod. Fe adawon ni’n fuan ar ôl Esgob Joanna, gyda’n llyfr gweddi, a’n bagiau ar ein cefnau, wrth i ni

Pembs Coastal Path 2

gychwyn ar y daith o 22km, rhan o ffordd Pererindod Broddewi, a gymerai ni i Sant Non ac ar hyd llwybr yr arfordir i Borth Mawr. Wrth stopio ar wahanol leoliadau ar y daith, fe offrymon ni weddïau dros ein hunain a thros eraill a oedd ar deithiau mewn mannau eraill, dros y sawl a oedd mewn angen gwellhâd, a thros eraill a oedd wedi gofyn i ni weddïo drostynt. Yn bwysicaf oll, cymeron ni’r cyfle i eistedd a gwylio’r môr a’r awyr, a gan edrych draw at Ynys Dewi, fe weddïon ni dros y greadigaeth, dros y gynhadledd ym mis Tachwedd, ac ar i’r greadigaeth ailgymodi â Duw.