Hafan Pobl Dewi Y Samariaid

Y Samariaid

Mae gwirfoddolwr o Sir Benfro’n myfyrio ar waith y Samariaid.

Samaritans Cymru

Mae gwirfoddoli i’r Samariaid yn brofiad heriol ond sy’n talu ar ei ganfed. Mae nifer yn credu ar gam bod y Samariaid yn cynnig cyngor i’r rhai sy’n galw, ond yn hytrach, gwrando fyddwn ni a cheisio mynd i wraidd y broblem heb farnu, gan barchu meddyliau a theimladau’r galwyr. Fe gânt gefnogaeth wedyn i wneud eu penderfyniadau’u hunain, gan mai nhw yw’r bobl orau i benderfynu beth sydd yn iawn iddynt. Byddwn yn rhoi amser a gofod iddynt i siarad pethau drwyddo, a bydd hyn yn aml yn gwneud y broblem yn gliriach iddynt. Gyda’r galwyr sydd yn ystyried cymryd eu bywydau’u hunain, gallwn drafod yn ofalus pam maent yn tybio nad oes unrhyw ffordd arall iddynt ddianc o’u problemau. Cawn nifer o bobl yn galw o bob haenen o gymdeithas. Mae rhai yn unig, mae rhai o dan bwysau yn eu gwaith neu oherwydd sefyllfaoedd teuluol ac mae gan eraill broblemau iechyd meddwl. Byddwn yn gwrando ar bob un, ac mae’n anrhydedd cael siarad â nhw ac i wybod eu bod yn ymddiried ynom.

Ein rhif ffôn rhad ac am ddim yw 116123