Hafan Pobl Dewi Ailedrych ar Gymru'r 12fed Ganrif yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Ailedrych ar Gymru'r 12fed Ganrif yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi

Fis Medi a mis Hydref bydd cyfres o arddangosfeydd a digwyddiadau yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn nodi digwyddiadau yno 850 o flynyddoedd yn ôl, fel yr eglura Mari James, Swyddog Datblygu’r Llyfrgell yr Eglwys Gadeiriol.

Gan ddechrau ddydd Gwener 10 Medi bydd arddangosfeydd ac eitemau dethol o’r Llyfrgell mewn mannau o amgylch yr eglwys gadeiriol sydd wedi goroesi o'r 12fed ganrif a lle mae rhai o unigolion pwysig Cymru'r cyfnod yn gorffwys mewn hedd.

Ddydd Sadwrn 11 Medi cynhelir Cyfarfod a Darlith Flynyddol Cyfeillion Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Y darlithydd fydd y Canon Rhiannon Johnston yn traddodi ar Storytelling in Hell? Characters, gossip and storytelling in the court of Henry II. Cynhelir y cyfarfod hwn yng nghorff yr eglwys gadeiriol a bydd yn cael eu ffrydio'n fyw ac yna ar gael ar https://www.youtube.com/channel/UCncOKz_Y5XSh4CO9aR6qEnQ.

Ddydd Sadwrn a dydd Sul, 25 a 26 Medi, bydd yr eglwys gadeiriol yn cymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored/Open Doors, Diwrnodau Etifeddiaeth Ewropeaidd CADW am y tro cyntaf. Dros y penwythnos bydd teithiau ar y cyd yn digwydd yn y darnau o’r eglwys gadeiriol yn dyddio o’r 12fed canrif a hefyd ym mhlas canoloesol yr esgobion y drws nesaf. Gellir archebu lle ar y teithiau hyn, a hynny yn rhad ac am ddim, wrth fynd i www.eventbrite.co.uk/o/st-davids-cathedral-library-26790478743. Mae'r rhaglen gyffredinol yn cael ei chydlynu gan Gonfensiwn Diwylliannol Ewropeaidd Cyngor Ewrop pan fydd 50 gwlad ar draws Ewrop yn agor drysau eu prif leoliadau diwylliannol a threftadaeth. Pa achlysur gwell i nodi ymweliad brenin Normanaidd o Ffrainc â chalon Gristnogol Cymru?

Henry-II-iwindow [Cathedral]

29 Medi: Digwyddodd pererindod Harri II yn union 850 mlynedd yn ôl ar 29 Medi 1171, Dydd Gŵyl Mihangel. Roedd yntau yn dal mewn cywilydd yn dilyn ei gysylltiad agos â llofruddiaeth greulon a chyhoeddus yr Archesgob Thomas Becket yn ystod gwasanaeth yng Nghaergaint y mis Rhagfyr blaenorol. Eleni byddwn yn cynnal cyfres o deithiau a gwasanaethau ar 29 Medi yn edrych ar yr hyn a allai fod wedi digwydd pan ymwelodd y brenin Normanaidd. Mae hyn yn cynnwys Offeren wrth y brif allor uchel am hanner dydd a gwasanaeth Gosber am 5pm mewn plaengan ganoloesol. Mae croeso i bawb ymuno â ni. Mae’r rhaglen lawn ar-lein yn https://www.stdavidscathedral.org.uk/discover/library

Yna yn ein cyfraniad at Wythnos Llyfrgelloedd y DU, 4-8 Hydref, cawn glywed gan arbenigwyr mewn sgyrsiau am bynciau gan gynnwys: Beth oedd taith y fagl esgob o’r 12fed ganrif i arddangosfa Thomas Becket yr Amgueddfa Brydeinig?; Beth oedd cyfraith eglwysig yn Nhyddewi pan ddaeth Harri II yno?; Beth allwn ni ei weld o hyd o'r 12fed ganrif yn adeilad yr eglwys gadeiriol? Pam bod capel i S Thomas Becket?; Pa gerddoriaeth fyddai Harri II wedi'i chlywed pan ddaeth i’r eglwys gadeiriol? Ceir y rhaglen gyflawn yn https://www.stdavidscathedral.org.uk/discover/library.