Hafan Pobl Dewi Adnoddau i’r meddwl sy’n Ymholi

Adnoddau i’r meddwl sy’n Ymholi

Y mae diddordeb newydd mewn seintiau a phererindodau ymysg pobl nad ydynt yn mynd i’r eglwys. Y mae Anne Richards yn disgrifio prosiect eciwmenaidd sy’n estyn allan at y rhai a hoffai archwilio’r ffyrdd y mae Duw yn gweithio yn y byd

Un o’r pethau y daethom ar ei draws o ymchwil i ysbrydolrwydd y sector ’ysbrydol ond nid crefyddol’ yw bod pobl yn cael eu cyfareddu gan chwedlau, storiau, chwedlau gwerin a storiau gwyrthiol sy’n gallu glynu at ddynion a gwragedd sanctaidd. Y mae pobl ifanc, wedi eu trwytho mewn cyfresi ffantasi teledu, yn mwynhau dod o hyd i adeiladau hynafol, ffynhonau sanctaidd, cefn gwlad gwyllt, ymchwiliadau ysbrydol a phob peth sy’n gyfriniol a chwilfrydig. Y mae ein gwefan, www.spiritualjourneys.org.uk wedi cael ymholiadau gan bob math o bobl yn gofyn i ni gynnig llefydd da i gerdded ac ymweld ac yr ydym yn hapus dros ben i helpu.

Y mae Grŵp Cynghori Diwinyddiaeth Cenhadaeth wedi casglu adnoddau i brosiect newydd: Doethineb Hynafol,Cenhadaeth Fodern. Er nad oeddem ond wedi cwblhau y cyntaf, sef ar Sant Andreas, pan ddaeth Covid, gobeithiwn baratoi ystod o adnoddau ar wahanol seintiau i annog pobl i ymweld ag eglwysi a dilyn llwybrau cerdded a diddordebau twristiaeth megis celf a phensaerniaeth. Gellir dod o hyd i’r adnodd cyntaf yn ei gyfanrwydd ar https://churchofengland.org/resources/deeper-god-mission-theology

Pilgrimage image c. Stew Dean

Y mae gan bob adnodd bedwar math o wahanol deithiau a ellir eu defnyddio i ennyn diddordeb grwpiau eglwysig i wella eu ymestyn allan neu godi diddordeb pobl i chwilio am fwy o wybodaeth am y seintiau a’r eglwysi a gysegrwyd iddynt. Y pedair taith yw (melyn) seiliedig ar air – i rai sy’n hoff o ddarllen, myfyrio a meddwl dros gwestiynau; (gwyrdd) seiliedig ar weithgareddau i rai sy’n hoffi gwneud pethau neu edrych ar luniau neu ymchwilio; (glas) seiliedig ar y beibl a’r llyfr gweddi, i rai sy’n hoff o gysylltu â’r Ysgrythur a gweddio (efallai drwy ddarparu diwrnod o astudiaeth feiblaidd a myfyrdod); a (pinc) seiliedig ar ysbrydolrwydd i rai sy’n hoffi meddwl bod cysylltu â’r pwnc yn eu helpu i dyfu mewn disgyblaeth, dechrau gyda’r Iesu, mynd ar daith o bererindod, neu newid yn gyffredinol mewn rhyw ffordd. Gellir cymysgu a chyfnewid y darnau teithio yn ôl y dewis. Y maent wedi eu trefnu yn ôl gwybodaeth am y seintiau, eu cenhadaeth, y dirgelwch sy’n ywneud â nhw a’r gwyrthiau a berfformiwyd ganddynt.

Gellir defnyddio’r 16 rhan fel templad sylfaenol i unrhyw sant a gwneud eich eglwys yn ddiddorol fel man i aros i gerddwyr, twristiaid a chwilwyr ysbrydol. Taflwch olwg a rhowch gais arno. I gael cymorth, cysylltwch ag ann.richards@churchofengland.org

Llun: Stew Dean