Hafan Pobl Dewi Atgyweirio, hanes lleol a phrosiect digidol

Atgyweirio, hanes lleol a phrosiect digidol

Dros y chwech blynedd diwethaf, bu dau gynllun mawr i atgyweirio Eglwysi Mathri a Thremarchog, ger Abergwaun

Gyda chymorth grant sylweddol gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, Yr Eglwys yng Nghymru a rhoddwyr eraill gosodwyd nenfwd newydd yn Eglwys Mathri, ynghyd â lloriau, gwresogi a goleuadau newydd.

St Nicholas Restoration

St Nicholas Interior

Roedd atgyweirio Tremarchog yn cynnwys y to a'r gwaith plwm, ynghyd â gwelliannau i'r nenfwd, gwresogi a’r goleuadau. Yn y ddau gynllun atgyweirio cyflogwyd gwasanaethau pensaernïol Frans Nicholas o Hwlffordd gyda Richard Lloyd o Dreletert, contractwr Mathri, a Tree and Sons o Aberdaugleddau yn Nhremarchog. Yn y ddau achos goruchwyliwyd y prosiectau gan ddau bwyllgor eglwys. Roedd pwyllgor Mathri o dan arweiniad y Parchg Don McGregor (sydd bellach wedi ymddeol) a phwyllgor Tremarchog o dan arweiniad y trysorydd, Edward Perkins.

Mathry Church Service

Mae project Mathri yn cynnwys arddangosfa o 22 panel ar hanes plwyf Mathri sydd bellach yn yr eglwys, ynghyd â gludwaith a grëwyd gan gyn-ddisgyblion hen Ysgol Mathri, yn dangos golygfeydd o hanes yr ardal ac o ddiddordeb lleol.

Ar ddiwedd y prosiect i atgyweirio Tremarchog, cododd y cyfle gyda chyllid Grant Treftadaeth y Loteri i greu gwefan ddwyieithog am Dremarchog ac ardal gyfagos Pencaer. O dan arweiniad Edward Perkins ac Owen Williams (Cadeirydd Pwyllgor y Neuadd) a chyda chymorth technegol PLANED o Arberth, mae'r wefan wedi'i sefydlu’n llwyddiannus ac ar hyn o bryd mae'n cynnwys llawer iawn o wybodaeth a hanes lleol. Mae gwaith yn parhau i gynnwys manylion pellach am yr ardal.

Ewch i'r wefan: www.stnicholas.wales. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Edward Perkins; edward@edwardperkins.co.uk; ffôn: 07974 754089.