Hafan Pobl Dewi Cofio'r gorffennol, gobaith ar gyfer y dyfodol

Cofio'r gorffennol, gobaith ar gyfer y dyfodol

Wrth i’r Lleng Prydeinig Brenhinol nodi ei ganmlwyddiant, mae Jane Rees o Sanclêr yn edrych ymlaen at ailddechrau gwasanaeth normal.

Mae cangen Sanclêr yn dymuno canfed penblwydd hapus a llwyddiannus i’r Lleng Prydeinig Brenhinol eleni (Mai 15fed 2021). Cofiwn fel y bu i bedwar cyn-wasanaethwr osod torch wrth y Gofadail yn Whitehall yn Llundain yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf er mwyn ffurfio’r Lleng Prydeinig Brenhinol, gyda Thywysog Cymru fel Noddwr..

Heddiw, fel ar yr adeg hwnnw, rydym yn codi arian ar gyfer Apêl y Pabi - diolch i wirfoddolwyr ymroddgar a chymunedau hael - i gefnogi cyn aelodau o’r lluoedd arfog a fu’n ymladd, a fu farw ac a ddychwelodd o’r ddau ryfel byd a rhyfeloedd mwy diweddar, ynghyd â’u teuluoedd. Cydnabyddir y Pabi fel symbol o obaith am ddyfodol positif a byd heddychlon, gyda’n Brenhines fel Noddwr.

Bu cangen Sanclêr o’r LLPB mewn bodolaeth am dros 75 mlynedd a byddwn yn cyfarfod ar y 4ydd dydd Iau o bob mis am 7.30 yn Pwlltrap. Mae aelodau’r pwyllgor yn cynnwys y Llumanwr, John Mycroft (hefyd yn ysgrifennydd); ein Llywydd ar hyn o bryd, Geoff Morse; Cadeirydd Jane Rees; Is-gadeirydd, Roy Downer; Trysorydd, Andrew Jenkins; Marsialydd Parêd,Thomas Eynon; Trefnydd Apêl y Pabi, Roy Watkins; Padre, Hybarch Dorrien Davies.

Oherwydd y pandemig, rydym wedi methu â chwrdd yn swyddogol ers Mawrth 2020. Fodd bynnag, rydym wedi addasu i ymestyn allan i’n cymuned drwy ddefnyddio ffrydio byw ar ein tudalen Facebook ac You Tube er mwyn darlledu gwahanol wasanaethau o’n Cofeb Ryfel, gyda chefnogaeth Cyngor Tref Sanclêr yn ystod y flwyddyn - gan gynnwys ein Gwasaneth o Gofio gyda rhoddion o dorchau oddi wrth fusnesau a sefydliadau lleol a 100fed Penblwydd LLPB. Rydym wedi parhau i gysylltu â’n haelodau drwy ebost a ffôn a chefnogi ein haelodau bregus sydd wedi bod yn hunanynysu.

St Clears War Memorial

Ein bwriad yw ailgychwyn ein cyfarfodydd yn fuan ac edrychwn ymlaen at gyfarfod ar Ddydd y Cadoediad (Dydd Iau Tachwedd 11eg) ac ar Sul y Cofio (Tachwedd 14eg) gyda’r Weithred o Gofio’n dwyn ein cymuned at ei gilydd yn Eglwys Santes Fair Magdalen Sanclêr, ynghyd â pharêd a chyflwyniad y torchau wrth ein Cofadail.

Mawr obeithiwn y bydd 2022 yn flwyddyn o iechyd a gobaith gwell, gyda’n Diwrnod Hwyl Teuluol y Pabi i gefnogi Jiwbili ein Noddwr Y Frenhines Elizabeth II a hefyd Dawns Fawr y Pabi y gwelwyd ei heisiau’n fawr! Cadwch yn iach bawb…a pharhewch i gefnogi eich cangen leol o’r LLPB wrth i ni symud ymlaen yn ddiogel gyda’n gilydd. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth!