Hafan Pobl Dewi Pobl Dewi: Mehefin 2020

Pobl Dewi: Mehefin 2020

Oherwydd argyfwng cyfredol Covid-19, ni allwn argraffu rhifyn Mehefin o Pobl Dewi. Yn lle, mae'r holl straeon y byddem wedi'u hargraffu wedi'u cynnwys yn y rhifyn digidol unigryw hwn yn unig (gobeithio)

Croeso

Oddi wrth yr Esgob

Ni chafwyd rhifyn fel hwn o Pobl Dewi erioed o’r blaen Darllenwch fwy

Croeso gan yr Golygydd

Y mae amserau digynsail yn gofyn am gamau digynsail! Darllenwch fwy

Newyddion Esgobaethol

Tir Dewi

Codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl a lle mae help i’w gael Darllenwch fwy

Adlais o'r Samariad Trugarog

Nid yw Mark yn derbyn cyflog ond mae'r boddhad yn amrhisiadwy Darllenwch fwy

Trysor Ystrad Fflur

Mae llawer o bobl yn gwybod am eglwys fach Ystrad Fflur a'i chysylltiad â'r urdd fynachaidd Sistersaidd. Ond mae yna drysor arbennig yn yr eglwys sy'n perthyn i oes ar ôl i Harri'r VIII ddiddymu'r fynachlog. Esbonia Philip Wyn Davies Darllenwch fwy

Cor Llanwrda

Bob nos Iau, mae aelodau sy’n byw yn sgwâr y pentref wedi bod yn sefyll y tu allan i’w cartrefi i ddiolch i staff y gwasanaeth iechyd . . . gan ganu caneuon Côr Cwrdda! Darllenwch fwy

Penblwydd hapus, PACCD!

PACCD? ‘Pwyllgor Archddiaconiaeth Caerfyrddin – Cymreictod a Dwyieithrwydd! Darllenwch fwy Ar hyd y nos - Cor Cwrdda ar waith