Hafan Pobl Dewi Y Pererin Dywysog

Y Pererin Dywysog

Mynychodd Ei Fawrhydi Tywysog Cymru wasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi ym mis Gorffennaf i nodi canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru.

Llynedd, mewn gwirionedd, (2020) oedd blwyddyn y canmlwyddiant ond canslwyd y dathliadau oherwydd pandemig y coronafeirws.

Ar ei ymweliad cyntaf ag Eglwys Gadeiriol Tyddewi ers 2008 ac fel rhan o’i daith flynyddol o gwmpas Cymru - ar y thema taith pererin - cafodd y Tywysog y cyfle hefyd i ymweld â Chreirfa Dewi Sant o’r 13eg ganrif, a atgyweiriwyd yn 2012.

Pan gyrhaeddodd y Tywysog Siarl, cyfarchwyd ef gan Arglwydd Raglaw Dyfed Sara Edwards, Deon Tyddewi, Y Gwir Barchedig Ddr Sarah Rowland Jones, yr Is-Ddeon, Canon Leigh Richardson, a’r Uwch Esgob yng Nghymru, Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John.

Pilgrim Prince Erw Dewi

Pilgrim Prince History

Fe wnaeth Ei Fawrhydi gyfarfod a sgwrsio â’r arlunwyr a’r crefftwyr a fu’n gyfrifol am adnewyddu’r greirfa, yn ogystal â chynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru, y gadeirlan a’r gymuned o gwmpas.

Cyflwynwyd ef â chopi o Rosyn Glyn Rhosyn, un o nodweddion y greirfa, copi Hanes Swyddogol yr Eglwys yng Nghymru gan yr Athro Norman Doe, a chyflwyniad fideo Pererindod Boced o deithiau cerdded y pererin o gwmpas penrhyn Tyddewi.

Wrth wneud sylwadau ar yr ymweliad brenhinol, dywedodd Deon Tyddewi; “Roedd yn bleser cael croesawu Tywysog Cymru yma heddiw. Mae’n amlwg ei fod yn caru’r eglwys gadeiriol, ar ôl ymweld â’r lle nifer o weithiau yn y gorffennol, ac fe’i swynwyd gan Greirfa Dewi Sant. Mae gan Dyddewi ffordd o ddwyn calonnau pobl, a’u tynnu yn ôl, yn ymwybodol fel pererinion neu beidio, a gobeithiwn gael croesawu’r Tywysog eto cyn hir iawn.”