Hafan Pobl Dewi Tywysog y Pererinion a chlychau Nevern

Tywysog y Pererinion a chlychau Nevern

Nevern Royal Visit [bell tower]

Safle arall ar Daith y Tywysog oedd Eglwys Sant Brynach, Nanhyfer, ble y gwnaeth ail gychwyn yn swyddogol ganiad o glychau.

Ni chlywyd sain clychau yn Nanhyfer am 120 mlynedd - tan nawr. Ond mae’r prosiect adferiad a gostiodd bron hanner miliwn o bunnoedd wedi trawsffurfio eglwys gofrestredig Graddfa II* mewn i safle gwerthfawr tu hwnt ym myd campanoleg.

Adferwyd tŵr y clychau’n llwyr ac mae erbyn hyn yn cynnwys tair cloch ar ddeg - clychsain o ddeg a tair cloch daro. Nid oes unrhyw eglwys arall yng Nghymru - ar wahân i Eglwys Gadeiriol Tyddewi - yn meddu ar gymaint.

Nevern Bell Board.jpg

At y chwech cloch wreiddiol, ychwanegwyd dwy gloch newydd a phump o rai eraill a achubwyd o eglwysi eraill. Daeth un ohonynt o Eglwys Sant Pedr, Wdig, ger Abergwaun ac mae’r casgliad yn cynnwys dwy a ddaeth o gynbelled â Chanada.

Cyfrannodd dros 200 o unigolion at gost y prosiect, a gymerodd bedair blynedd i’w gwblhau.

Cafwyd hefyd grantiau sylweddol o’r Gronfa Loteri Dreftadaeth ac Ymddiriedolaeth Colwinston, sy’n rheoli ystad yr awdures Agatha Christie. Enwyd un o’r clychau ar ei hôl er anrhydedd iddi.