Hafan Pobl Dewi Wythnos lwyddiannus yn Llyfrgell y Gadeirlan

Wythnos lwyddiannus yn Llyfrgell y Gadeirlan

Roedd gwedd dipyn yn wahanol ar Wythnos y Llyfrgelloedd yn Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi yn 2020, eglurodd Mari James, Swyddog Datblygu Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi. Eto cafwyd tua 10,000 o bobl yn mynychu’n ddyddiol.

Fe wnaeth Wythnos Llyfrgelloedd y DU eleni gymryd lle o Hydref 5ed tan y 10fed. Pob dydd, postiodd Llyfrgell Cadeirlan Tyddewi un, neu weithiau, mwy nag un fideo ar ein sianel YouTube. Ychwanegwyd atynt â deunydd ar Facebook a Twitter@StDavCathLib.

Cychwynnodd y Deon, Y Gwir Barchedig Dr Sarah Rowland Jones, yr wythnos mewn steil â chyflwyniad i’r rhaglen ar ffilm.

Beibl HendyGwyn NT Frontispiece

Ar y dydd Llun cawsom stori newyddion am gopi, na wyddem amdano yng nghynt, o’r Beibl cyntaf Cymraeg (gweler llun ohono) a gafodd ei gynhyrchu a’i ddosbarthu i bob Eglwys ar draws Cymru. Yn 400 mlwydd oed, darganfuwyd y Beibl 1620 hwn mewn cwpwrdd yn Ysgol Dyffryn Tâf yn Hendy Gwyn ar Dâf a daethant ag ef inni ar ymweliad ysgol. Gwnaeth yr ysgol fideos o’r hanes yn Gymraeg a Saesneg. Bu’r hanes cyffrous yma ar raglen Post Prynhawn, BBC Cymru hefyd, yn newyddion da ymhlith y cymaint newyddion gwael a geir ar hyn o bryd.

Ar ddydd Mawrth, clywsom oddi wrth Dr Heather Payne ar y pwnc Not Unprecedented? The Coronavirus Pandemic of 2020. Exploring Richard Mead’s “Discourse concerning Pestilential Contagion 1720”. Ymwelodd Dr Payne â Llyfrgell y Gadeirlan ym mis Medi pan oedd teithio’n cael ei ganiatáu, a bu’n edrych ar rai o’n hen lyfrau meddygol. Yn un o’r llyfrau a oedd tua 300 mlwydd oed, cafwyd disgrifiad perffaith bron o’r pandemig Covid 19 fel y mae nawr, gan gynnwys mesurau diogelwch megis cadw pellter cymdeithasol a gwisgo mygydau fel ffyrdd llwyddiannus o ymladd yr afiechyd hyd yn oed yr adeg honno.

Am 2.30 bob prynhawn cafodd y gwylwyr gyfle i ddilyn cyfres o raglenni gan yr Athro Norman Doe o Ganolfan Cyfraith a Chrefydd Prifysgol Caerdydd. Bu’n edrych ar y fersiwn printiedig 1505 o lyfr a ysgrifennwyd yn wreiddiol ym1433 gan William Lyndwood, Esgob Tyddewi. Dangosodd Norman fel y bu i esboniad craff Lyndwood ar gyfraith eglwysig gael ei ddefnyddio ym mhob canrif ers i’w waith gael ei gyhoeddi.

Ar ddydd Iau roeddem yn ddiolchgar i S4C a Rondo am ganiatâd i gael defnyddio dau glip o’i rhaglen Cynefin ar Dyddewi, o fis Chwefror 2020, sef y tro cyntaf erioed i gamerâu teledu fod y tu fewn i Lyfrgell y Gadeirlan.

Mae pob fideo o Wythnos y Llyfrgelloedd yn dal ar gael ar ein tudalen gwefan https://www.stdavidscathedral.org.uk/discover/library

Yn ystod y cyfyngiadau diogelwch, nid yw’r llyfrgell ar agor i’r cyhoedd. Gall unrhyw grŵpiau neu unigolion ymchwil sydd am wneud ymweliad rhithiol, neu ymuno â ni am ymweliad grŵp ar Ragfyr 9fed, fy ebostio ar: Library@StDavidsCathedral.org.uk