Hafan Pobl Dewi MBE i'r Archddiacon Eileen

MBE i'r Archddiacon Eileen

Fe wobrwywyd yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Aberteifi, gyda MBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Frenhines.

Eileen Davies

Y mae’r wobr am wasanaeth i ffermio yng Ngorllewin Cymru ac yn enwedig i’w chydnabod fel sefydlydd Tir Dewi, y rhwydwaith gefnogi teuluoedd gwledig a oedd yn fenter gan Esgobaeth Tŷ Ddewi.

Fel ffermwraig ei hun, Eileen oedd Ymgynghorydd Materion Gwledig yr Esgob yn Esgobaeth Tŷ Ddewi am bymtheg mlynedd nes ei sefydlu yn archddiacon llynedd.

Sefydlwyd Tir Dewi yn 2015 fel gwasanaeth gwrando a chyfeirio i ffermwyr a’u teuluoedd yng Ngorllewin Cymru sy’n wynebu anawsterau ariannol ac emosiynol. Mae ganddo erbyn hyn dros drigain o wirfoddolwyr a hyfforddwyd ac mae wedi ymestyn y gwaith ar draws Cymru gyfan. Elwodd cannoedd o deuluoedd o’u gwaith.

Dywedodd Archddiacon Eileen ei bod yn hapus ac yn falch o dderbyn yr anrhydedd ‘Ond yn bwysicach fyth, yr wyf wrth fy modd bod y gwasanaeth angenrheidiol a gynigir gan Tir Dewi wedi ei gydnabod ar y lefel uchaf. Yr wyf fi’n hapus i dderbyn hyn ar ran y tîm oherwydd dyna ble dylid rhoi clod’.

Fel arfer cyhoeddir yr Anrhydeddau Penblwydd ym mis Mehefin ond fe’u gohiriwyd oherwydd pandemig y coronafeirws.