Hafan Pobl Dewi Byw’r freuddwyd

Byw’r freuddwyd

Dywedodd rhywun unwaith na allwch chi gael bywoliaeth gan olygfeydd neis. Mewn gwirionedd, pe bai hynny’n wir, byddai pob un ohonom sy’n byw y freuddwyd wledig yng Ngorllewin Cymru yn filiwnyddion dros ben, meddai Lynn Beard, ffermwr o Landeilo

Felly beth sy’n ein cadw i fynd pan fod hi’n arllwys y glaw, y gwynt yn chwythu a ffigyrau y cyfrif banc i’w gweld yn anghywir? I fi, y mae un diwrnod cynnes, heulog yn mwy nag ateb 100 o rai mwll. Y mae gweld gafr neu oen newydd ei eni, torlwyth o berchyll bach iach, arogl porfa newydd ei dorri, Cudyll Coch yn hedfan uwchben neu gwsmer hapus yn dweud bod yr hyn a brynwyd yn flasus yn ddigon i godi fy nghalon a’m hadnewyddu.

Cefais fy magu ar dyddyn: hwyaid yn yr ystafell sbâr, cŵn a chwningod yn ffrindiau i chwarae a thyfu llysiau yn rhan o fywyd. Yr oedd y codi a disgyn bywyd bob dydd, a marwolaeth, yno o’m dyddiau cynharaf ac yn aml yn anodd ei dderbyn. Ond yr ydych yn ei dderbyn, ac mae’r uchafbwyntiau yn llawer bwysisach na’r isafbwyntiau.

Piglets

Goats

Yna, wedi byw ym mywyd cyflym y de-ddwyrain , penderfynodd fy ngŵr a minnau symud a dilyn ein breuddwyd o ffermio. Nid yw breuddwydion yn cael eu gwireddu’n hawdd ta waeth - rhaid i chi ddysgu addasu, newid cyfeiriad, derbyn barn eraill a dysgu o’ch camgymeriadau; ond o fethiant daw, weithiau, rhywbeth lawer yn well, lawer mwy gwerthfawr ac efallai, hyd yn oed yn rhoi mwy o elw. Yn y pendraw, rhaid i chi wneud elw yn y gêm hon, ac y mae’n rhaid wneud penderfyniadau anodd.

Y mae rhai ohonom yn dewis byw y ffordd hon, eraill wedi eu geni iddo, ac y mae’r disgwyliad y byddant yn parhau , hyd yn oed, efallai, eu bod yn dyheu am wneud rhywbeth hollol wahanol. Fel teulu, yr ydym wedi gorfod gwneud newidiadau mawr a derbyn bod y ffaith, er bod hyn y peth mwyaf gwych erioed i chi,na fydd eich plant yn teimlo yr un fath.

Hyd yn oed ar ôl llawer o flynyddoedd o wneud ‘hyn’ bydd rhaid i chi gael y wefr o sialens, er mwyn cael y teimlad o foddhad pan fydd rhywbeth wedi ei gyflawni ac, yn bwysicach fyth, i’w fwynhau. Yr wyf yn gweud rhywbeth yr wyf yn ei fwynhau 99% o’r amser ac yn teimlo’n lwcus iawn ac yn fendithiol. Peidiwch â siarad â mi pan fydd y geifr wedi dianc, yr hwch wedi gwasgu ei pharchell bach neu bod fy ‘croissant’ heb godi!