We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Pobl Dewi Ymunwch, helpwch

Ymunwch, helpwch

Nicholas Griffin yn gwahodd darllenwyr i ymuno â Noddwyr Esgobaeth Tyddewi, elusen newydd a fydd yn cefnogi cenhadaeth a gweinidogaethau ein cymunedau eglwysig lleol

Ar ddiwedd mis Ionawr cyfarfu grŵp bach â’r Esgob i ffurfio elusen newydd, Noddwyr Esgobaeth Tyddewi, gyda’r nôd o godi arian a fyddai’n hyrwyddo strategaeth yr Esgob drwy helpu i gefnogi Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth i gynorthwyo eglwysi lleol.

Elusen sy’n seiliedig ar aelodau fydd hon ac mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr esgobaeth i’r rhai sy’n dymuno ymuno. Rhagwelir y byddwn yn cyfarfod mewn gwahanol rannau o’r esgobaeth yn flynyddol. Bydd y cyfarfod cyntaf ar Fehefin 12fed, Sul y Drindod, yng Ngheredigion mewn lleoliad i’w gadarnhau, a’r gobaith yw y cawn fwynhau picnic a ‘Songs of Praise’.

Rwyf wedi cael fy mhenodi’n Gadeirydd y Noddwyr ac os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â mi yn Swyddfa’r Esgob. Ffôn 01267.236597

Wrth i ni symud ymlaen a wynebu’r heriau sydd o’n blaenau gadewch inni obeithio y gallwn symud yn gadarnhaol a chefnogi bywyd a gweinidogaeth yr Eglwys.

Ymunwch