Hafan Pobl Dewi Mae gobaith yn tarddu’n dragwyddol

Mae gobaith yn tarddu’n dragwyddol

Mae Benjamin Rwizibuka, o'n Esgobaeth Cydymaith Bukavu, yn cyhoeddi galwad heriol i bobl ifanc Cyfandir Affrica

Bukavu poverty image

Yn Bukavu, fel ym mhobman arall yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, rydym yn byw mewn cymdeithas lle mae'n rhaid i bobl wneud unrhyw beth posibl i oroesi, oherwydd tlodi mawr a diweithdra sy'n effeithio ar fwyafrif mawr ein dinasyddion.

Dychmygwch fywyd beunyddiol heb unrhyw ffynhonnell incwm, naill ai oherwydd diweithdra neu oherwydd nad ydych wedi gallu caffael y sgiliau angenrheidiol ar gyfer swydd broffidiol. Mae person o'r fath yn gyfystyr â pherygl yn ogystal â photensial oherwydd ei fod yn gallu breuddwydio am bob math o syniadau, da neu ddrwg, i ofalu amdano'i hun neu ei deulu. Yn syml, mae bodoli o ddydd i ddydd yn anodd ac annirnadwy, ac mae'n well gan rai adael y realiti trist hwn trwy beryglu eu bywydau yn y Sahara neu ar y môr i chwilio am Eldorado.

Bukavu - Kadutu market

Fodd bynnag, nid yw'r cyfan wedi’i golli (eto); mae gobaith ymhlith y bobl ifanc sydd am gydio yn y dyfodol a'i gyfleoedd. Mae'n amlwg nad yw ein dyfodol rhywle arall, ond yma yn ein tir ni. Efallai ein bod ers amser maith wedi aros i fywyd newid, ond mae'n debyg bod bywyd eisiau inni newid yn gyntaf. Mae yna rai sy'n cychwyn ar fusnesau entrepreneuraidd mewn amrywiol sectorau i hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion lleol, y rhai sy'n gwneud gwyddoniaeth eu hangerdd fwyaf, y rhai sy'n mynd i ddysgu yn rhywle arall er mwyn dod â mwy o wybodaeth a mwy o amrywiaeth yn ôl i'n gwlad, a'r rhai sy'n eisiau i ddeddfau a chyfiawnder fod yn effeithiol,… mae gobaith diddiwedd i ni ar y gorwel.

Mae'r Eglwys, trwy chwarae ei rôl wrth roi gobaith i'r anghenus, cynorthwyo'r tlawd a lledaenu'r Gair Sanctaidd, yn cyfrannu cyn belled ag y gall. Wedi'r cyfan does dim pwynt ennill y byd os collwn ein henaid (Marc 8:36). Efallai nad ydym yn gwybod sut le fydd yfory, ond rydyn ni eisiau dyfodol lle mae'r rhyfel drosodd o'r diwedd, lle daeth casineb i ben, gyda diwrnodau tawel a nosweithiau tawel, a lle mae cyfleoedd i lwyddo ar gael i bawb.

Dyma'r sefyllfa bron ym mhobman yn Affrica. Os mai Affrica yw crud dynoliaeth, Affrica hefyd yw dyfodol y byd hwn oherwydd mae amseroedd anodd yn creu pobl gryf. Bydd ein cymdeithas yn deffro, dyna'r unig ddewis posib.