Hafan Pobl Dewi Helo. Ydych chi yno?

Helo. Ydych chi yno?

Gwella cyfathrebu gyda’r Swyddfa Esgobaethol

Howard Llewellyn

Hoffai Howard Llewellyn, Ysgrifennydd Esgobaethol, glywed gan ddarllenwyr

Y mae’r staff esgobaethol yn ymwybodol iawn o’r sylwadau cynyddol gan glerigwyr a swyddogion AGLl neu eglwysig nad yw’r esgobaeth yn cyfathrebu mor effeithiol ag y dymunent.

Yn y Flwyddyn Newydd byddwn yn adolygu ein ffyrdd o gyfathrebu, yn cynnwys gofyn am farn Deoniaid AGLl, i weld sut y gallwn wella ein sianelau o gyfathrebu.

I sicrhau bod gennym syniad o’ch gofynion hoffwn glywed gennych am yr hyn y teimlwch eich bod am wybod a bod yn rhan ohono, a’r ffyrdd gorau o gyfathrebu y wybodaeth honno.

Gall Ymateb fod yn arf pwerus er mwyn gwella gwasanaethau, datrys problemau, datblygu ymdriniaeth newydd ac ehangu cysylltiadau.

A wnewch chi anfon eich syniadau o dan y pennawd ‘Adolygiad Cyfathrebu’ i

diocese.stdavids@churchinwales.org.uk neu drwy’r post i Swyddfa’r Esgobaeth, Abergwili, Caerfyrddin, SA31 2JG erbyn Chwefror 1af 2022.