Hafan Pobl Dewi Cynhaeaf y Cyfnod Clo

Cynhaeaf y Cyfnod Clo

Gan Cynthia Davies

Am y rhai fu’n sychu dagrau’r galarus, yn gweini ar y claf, yn cynnig gobaith i’r di-obaith ac yn cynnal yr unig;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am y sawl a fu’n ein bwydo ac yn ein cadw’n ddiogel, yn ein cartrefi, yn y siopau ac ar y stryd;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am ddistawrwydd y cyfnod clo a’n helpodd ni i werthfawrogi prydferthwch dy greadigaeth Di;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymdogion a’n lapiodd ni yn eu cariad a’u gofal;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am allu’r gwyddonwyr a luniodd frechlyn i’n cadw ni rhag y pla, ac am y timau meddygol a fu’n ein brechu;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am wyrthiau technoleg a’n galluogodd i gadw cysylltiad â’n gilydd pan nad oedd modd i ni gyfarfod;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am wleidyddion a swyddogion a gafodd y dasg anodd o geisio ein hamddiffyn;

Diolch i Ti, O Dduw.

Am yr Eglwys a’i harweinwyr sydd wedi dod o hyd i ffyrdd newydd o gyflwyno’r newyddion da;

Diolch i Ti, O Dduw;

Am i Ti roi dy Ysbryd Glân i’n cynnal a’n cadw ni yn ystod y cyfnod clo hwn;

Diolch i Ti, O Dduw.

Helpa ni i gofio yr hyn yr ydym wedi ei gynaeafu a’i ddefnyddio i helpu eraill a chreu gwell dyfodol. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen