We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Pobl Dewi O Syria i Arberth

O Syria i Arberth

Cyrhaeddodd y teulu Batak y DU fel ffoaduriaid o Syria wedi’i rhwygo gan ryfel a chawsant eu setlo yn Arberth gan y grŵp cymunedol arobryn Croeso Arberth. Cafodd y teulu eu croesawu, eu derbyn a’u cefnogi gan y gymuned leol, meddai Shirley Murphy.

Deuthum i adnabod y teulu yn ystod fy nghwradiaeth a thrwy fy ffrindiau. Mae’r Bataks yn gariadus, yn garedig ac yn groesawgar ond pan gyrhaeddon nhw yn 2017, doedden nhw ddim yn siarad dim Saesneg. Serch hynny, cafodd Adnan, aelod ieuengaf teulu Batak, ganmoliaeth gan ei bennaeth yn Ninbych-y-pysgod pan gwblhaodd chwe TGAU a Chymraeg lefel mynediad trwy ei waith caled. Yn gefnogwr pêl-droed, fe gyrhaeddodd y DU fel cefnogwr i Barcelona ond, fel llawer o'i gyd-ddisgyblion, mae bellach yn dilyn Lerpwl ac yn mwynhau gȇm gyda’u ffrindiau ar y cae yn Arberth.

Falak Batak [refugees in Narberth]

Enillodd chwaer hŷn Adnan, Falak, Radd Teilyngdod Lefel III mewn Ffasiwn a Thecstilau, ar ôl cwblhau ei blwyddyn gyntaf o’r cwrs. Yna bu’n gweithio yn Amgueddfa Arberth ac roedd bob amser yn groesawgar ac yn annwyl gan bawb oherwydd ei charedigrwydd a’i chynhesrwydd. “Mae bywyd yn dda,” meddai Falak. “Mae pobol Arberth wedi bod yn neis iawn ac yn garedig. Mae’n teimlo’n ddiogel i ni yma.”

Batak Syrian food stall

Sefydlodd eu rhieni, Ahmad a Safaa, fusnes, Bwyd Syriaidd Batak . Pan agoron nhw stondin ym marchnad y cynhyrchwyr yn Neuadd y Frenhines yn Arberth, roedden nhw wedi gwerthu allan erbyn hanner dydd. Mae Safaa wrth ei bodd â phensaernïaeth eglwysig Cymru a’r hyn a’i synnodd fwyaf pan gyrhaeddodd y DU oedd cymaint oedd gorllewin Cymru yn edrych fel y rhanbarth o Syria lle cafodd ei magu. Mae eu mab-yng-nghyfraith, Ziead, yn gerfiwr coed sy'n dechrau gwerthu ei waith. Mae brawd iau Ahmad, Huseen, yn gweithio mewn caffi.

Nid yw'r dyfodol yn glir i'r teulu. Mae ganddynt yr hawl i aros am bum mlynedd, ac ar ôl hynny gallant wneud cais am ganiatâd amhenodol i aros. Dywed Ahmad wrth gwrs eu bod yn ymwybodol o faint maen nhw wedi’i golli – nid yn unig eiddo ond eu “bywyd braf, prydferth” yn Syria. Ond o leiaf maen nhw'n ddiogel.

Ym mis Rhagfyr 2021 penderfynodd perchennog y tŷ roedd y Bataks yn ei rentu werthu’r tŷ a gofynnwyd iddyn nhw symud cyn y Nadolig. Gyda chymorth yr Esgob Joanna, Cytûn a Chydlynydd Adsefydlu Ffoaduriaid Cymru, llwyddwyd i ddod o hyd i dŷ iddynt yn Hwlffordd. Trefniant dros dro yw hwn gan fod y Bataks yn teimlo'n llawer hapusach yn Arberth. Felly os ydych yn gwybod am dŷ i'w osod yn Arberth, cysylltwch â mi: ShirleyMurphy@churchinwales.org.uk