Hafan Pobl Dewi Dyddiadur gwraig offeiriad

Dyddiadur gwraig offeiriad

Y mae ychwanegiad at y Rheithordy, ysgrifenna Polly Zipperlen

Polly_Dog.JPG

Y mae’r Rheithordy mewn stâd o fraw ar hyn o bryd, yn bennaf am fy nhueddiad i ddweud ‘Gwnaf’ heb feddwl am y manylion! Fel i mi gyfaddef eisioes, yr wyf yn aml yn creu cynlluniau sy’n gofyn am ymdrech enfawr gan Marcus tra fy mod innau’n cyfrannu y symbyliad creadigol o gadair freichiau, gyda G a T. Y mae gennyf allu enfawr i ddweud gwnaf, naill ai i fynd i barti, ymrwymiad i waith, cwrs… gan gredu bydd y manylion rywfodd yn ateb eu hunain! Mae’n rhaid i mi ddweud, gall y cynlluniau hyn yn aml fod yn llwyddiannus, fel y tro y cytunais fynd i gynhadledd yng Nghaeredin ar yr un diwrnod â chlinig prysur. Yn wyrthiol, roedd yr amserau hedfan o Gaerdydd wedi gallu cyrraedd yng Nghaeredin yn hwyr yn y nos , ac, wele, fe wnes y ddau. Felly pan roedd ffrind i mi yn berchen ar gi a oedd angen cartref newydd, gallwch ddyfalu beth ddigwyddodd.

Nid oedd hyn yn ddigwyddiad hollol annisgwyl, yr oeddwn wedi bod yn meddwl CI (yn uchel iawn) am rai blynyddoedd gan nad oedd fy mhlant di-freintiedig erioed wedi cael anifail anwes (heblaw am bysgodyn aur a dyfodd i fod mor ymosodol fel y rhyddhawyd ef i bwll y Rheithordy). Mae fy mhlentyn ifanca yn ofnus braidd o gŵn, a pha well feddiginaeth na bedydd tân? Yn amlwg, gan fod Marcus yn gweithio o gartre roedd rhaid iddo gytuno… i raddau. O’r foment y daeth sŵn ‘Iawn’ o’i geg roedd daeargi yng nghefn y car, ei gynffon rhwng ei goesau ac yn crynu, yn gywir yr un stâd ag y des o hyd i Marcus wedi cyrraedd adre.

Neymar Zipperlen

Y mae’r ci, Neymar, a enwyd ar ôl pêl-droediwr o Frasil sy’n enwog am chwarae brwnt, yn ateb ei nodweddion daeargi a’i gyfenw. Yn styfnig, y mae’n gwrthod cerdded i unrhyw gyfeiriad ond yr un y mae’n mynnu. Ar un o’n troeon allan cyntaf, cefais fy hun wedi fy hoelio i’r unfan gan gi a orweddai yn styfnig ar ei gefn, ei bedair coes ar i fyny at y nefoedd. Dim ond un llygad lled-agored yn edrych arnaf a arwyddai nad oedd wedi marw.

Y mae, serch hynny, ddiwedd hapus i’r stori hon. Y mae Neymar yn ateb i’w enw, wedi dysgu eistedd ar ôl gorchymyn ac wedi profi ei hun yn hollol abl i brofiadau newydd, yn cynnwys gwersylla ac hyd yn oed ddringo Ben Nevis – gyda dim ond ambell naid frawychus. Ac heblaw hynny, y mae Marcus a’r ci wedi cyfyngu eu cryndod at fynd am dro ac amser prydau bwyd.