Hafan Pobl Dewi Tadau'n cloddio

Tadau'n cloddio

Bydd Prosiect Dynion Plant Dewi, yn seiliedig yn Hwb Plant Dewi yn Noc Penfro,yn datblygu ymhellach eu gweithgareddau i gefnogi tadau yn 2021, fel y mae Peter Arnold, Gweithiwr Prosiect Gwaith Tadau, yn adrodd

Bydd y prosiect yn datblygu gweithgareddau garddio ar lain o dir yng Nghwmni Diddordebau Cymunedol Greenlinks, sy’n ffinio Penfro a Doc Penfro. Bydd y gweithgareddau yn canolbwyntio ar dyfu llysiau, ffrwythau a pherlysiau a fydd ar gael i’r rhai sy’n cymryd rhan yn y prosiect ac hefyd yn cael eu defnyddio i gyflenwi banciau bwyd gyda chynnyrch ffres.

Cefnogir y gwaith ar hyn o bryd gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, Cronfa Mae Gorllewin Cymru yn Garedig, yr Heddlu a Chronfa Cydweithio Cymunedol Cleddau y Comisiynydd Troseddol, Williams Brown Hill a Chyngor Tref Doc Penfro.

Y mae tadau yn barod wedi bod yn ymwneud â gwella ardaloedd cymunedol a esgeuluswyd a chefnogi targedau amgylcheddol yn yr ardal leol. Maent yn mwynhau natur ymarferol y gwaith gwirfoddol ac yn

Plant Dewi Men 2

gwerthfawrogi cael eu cynnwys mewn gweithgareddau sy’n elwa’r gymuned leol. Y mae codi sbwriel ar y traethau ac afonydd lleol, gosod twnel poly yn yr ysgol leol, a sefydlu gardd natur wrth ymyl Llyfrgell Doc Penfro yn rhai o’r llwyddiannau a wnaethpwyd gan y tadau yn y prosiect. Yr ydym ar hyn o bryd yn datblygu gardd natur gymunedol mwy o faint mewn partneriaeth â Cadwch Cymru’n Daclus ar y safle newydd.

Bydd y tadau sy’n gweithio ar y prosiect yn elwa o gael bwyd ffres a gynigir ac yn tyfu mewn hyder, mwy o waith corfforol, dysgu sgiliau newydd a gwella eu rhwydweithiau cymdeithasol a chysylltiadau yn y gymuned leol. Yn arbennig, yr ydym am i’r prosiect gynnal teimlad o bwrpas a gobaith, adeiladu gwytnwch yn yr adeg ansicr yma, cryfhau tadau a’u galluogi i fod mewm gwell man i gefnogi eu teuluoedd.

Bydd gweithgareddau yn caniatau i dadau gyd-weithio â’u plant a gobeithiwn gynnig sesiynau ar ôl ysgol a fydd yn rhoi cyfleoedd i dadau a phlant greu atgofion a dysgu sgiliau newydd gyda’i gilydd.

Y mae Prosiect Tadau Plant Dewi yn anelu at annog tadau i gwrdd â ffrindiau newydd, i deimlo’n iach a byw’n iach, i ofalu am ei gilydd a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned. Nid oes llawer o wasanaethau wedi eu hanelu’n arbennig at gefnogi tadau ac y mae Plant Dewi wedi bod yn datblygu gwasanaethau i ateb yr angen hwn ers dros 17 mlynedd.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â Peter Arnold – 07507 687807; Facebook: Prosiect Dynion Plant Dewi