We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Pobl Dewi Torf Ariannu gan gefndryd i gefnogi adfywiad Abergwaun a Gwdig

Torf Ariannu gan gefndryd i gefnogi adfywiad Abergwaun a Gwdig

Y mae Jeremy Martineau yn adrodd am ymgyrch godi arian a lawnsiwyd ar Ddydd Gŵyl Ddewi i gefnogi tri phrosiect yn Abergwaun a Gwdig, wedi eu hanelu at elwa plant a phobl yn eu harddegau lleol yn ogystal ag ymwelwyr i’r ardal

Y mae’r grwp o gefndryd sy tu ôl i’r fenter hon, a fagwyd yn yr ardal neu a dreuliodd llawer o’u gwyliau yno, yn gobeithio codi £30,000 drwy blatfform Torf ariannu.

Y mae yna ymgyrch i adfywio’r ddwy dref, ac mae hyn wedi’i grisialu yn Fframwaith Adfywio Strategaeth y Cyngor Sir (SRF) 2019 i Abergwaun a Gwdig. Tra bydd ar rai o brosiectau SRF angen ariannu chwe ffigwr, y mae’r cefndryd wedi canolbwyntio ar dair rhan a amlygir gan y Fframwaith fel cryfderau.

Ocean Lab Fishguard

Maent yn bwriadu prynu llithren newydd yn lle’r un a roddwyd naill ochr yn ddiweddar a safodd am flynyddoedd lawer tu allan i Ocean Lab, a ystyrid yn bwysig iawn, ar lan y môr Parrog yng Ngwdig; ariannu rhaglen Theatr Gwaun Show up Saturday o weithdai creadigol a anelir at bobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc – gan fod Theatr Gwaun yn un o’r unig ddwy theatr a tair sinema yn Sir Benfro; a bydd cyfraniad yn mynd i Siambr Masnach a Thwristiaeth er mwyn helpu i wella gwybodaeth i dwristiaid a darparu arian dechreuol i deithiau arweiniol Gogledd Penfro gan fenter bws mini, a dreialwyd yn llwyddiannus llynedd cyn dyfodiad Covid-19.

Y mae’r cefndryd yn awyddus i fod yn rhan o gymuned fyd-eang ehangach o bobl sy’n ystyried Abergwaun a Gwdig yn lle arbennig.

‘O’r hyn a welsom ar gyfryngau cymdeithasol y mae llawer o hiraeth drwy’r DU ac ar draws y byd, ac y mae hefyd lawer o bobl lleol gwych yn gweithio’n galed i wireddu pethau’, meddai’r cefndryd. ‘O fewn y darlun ariannu adfywio, bu’n rhaid i ni ganolbwyntio ar dargedau pendant cyrhaeddadwy. Yr ydym wrth ein bodd i weld yr hyn sy’n digwydd – er enghraifft adnewyddu’r Sgwâr yn Abergwaun fel man cyfarfod, ac y mae llawer o achosion haeddiannol eraill megis canolfan hanes Ein Hanes neu lawer o glybiau a chymdeithasau lleol. Os byddwn yn llwyddo gyda’r ymgyrch hon, pwy a ŵyr, efallai y byddwn yn symud ymlaen at rywbeth arall’.

Darllenwch fwy am yr ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol: Fishguard and Goodwick Funding for the Future, neu i gyfrannu ewch yn syth at y tudalen Torf Ariannu:

https://www.crowdfunder.co.uk/fishguard-goodwick-support-a-great-community?tk=baccff3128ba0bdd028c31e696507a8f1db2aa54