Hafan Pobl Dewi Clir a syml

Clir a syml

Y mae Jeff Thomas, Swyddog Stiwardiaeth a Chefnogaeth Esgobaethol yn egluro pecyn cyfrifon newydd yr AGLl

Y mae dameg y talentau sy’n ymddangos yn Mathew 25: 14-30 a Luc 19:11-27 yn adrodd stori’r meistr sy’n rhoi ei weision y cyfrifoldeb am ei eiddo tra ei fod i ffwrdd ar drip. Bu gofal am adnoddau yn un o’r themau hynny sy’n ailddangos yn aml yn y beibl. Fel y tri gwas yn y ddameg, gofynnir i’n trysoryddion fod yn gyfrifol am yr adnoddau a roddir yng ngofal yr eglwys gan eu rhoddwyr er mwyn parhau ag amcanion da Duw. Ers Mawrth 1af (Dydd Gŵyl Ddewi) y mae 3 AGL wedi derbyn offer cofnodi ar lein a fydd yn galluogi trysoryddion i reoli a chyfrifo eu adnoddau, gyda mwy o symlrwydd a chlirder.

Fel gwefan bancio personol ar lein, y mae gan drysoryddion ID defnyddiwr a gair cyfrin i roi mynediad i’w cyfrifon a chofnodi pob trafodyn drwy chwilio ar y sgrîn a llenwi’r meysydd a roddir o’u blaen. Yna mae’r system yn gwneud popeth arall. Mae’n creu adroddiadau ac enillion, yn creu cyfrifon, yn sicrhau bod y ffigurau yn cyd-fynd, ac yn galluogi AGLl i gadw at y gyfraith. Bydd angen i AGLl gynhyrchu a rhoi ar ffeil adroddiad blynyddol a chyfrifion i’r Comisiwn Elusennau maes o law.

MyFundAccounting Fig 1 - Dashboard

Er mwyn er enghraifft cofnodi talu bil trydan byddai’r trysorydd yn rhoi ei ID defnyddiwr a gair cyfrin a mynd i mewn at sgrîn Dashboard ei eglwys. (Fig.1)

MyFundAccounting  Fig 2 - Expenditure record screen

^Fig 1 Fig 2>

Byddant yn dewis Record Expenditure a mynd i sgrîn Record Expenditure. Ar ôl llenwi’r ffurflen ar lein a gynigir iddynt (Fig.2) byddant yn clicio Post ar dde waelod y sgrîn – a dyna ni! Y mae’r system yn gwneud popeth arall. Unwaith y mae wedi’i sefydlu mae’r app yn cynnig arbed amser ac egni enfawr. Fel y dywedodd Peter Royle, defnyddiwr o Eglwys Sant Ishmael, ac Eglwysi Marloes a St Brides ‘mae’n edrych braidd yn ofnus i ddechrau, ond mewn gwirionedd mae’n haws na’m hen ddadansoddiad ar daenlen.’

Nid yw bod yn ddefnyddiwr neu heb fod yn ddefnyddiwr cyfrifiadur yn broblem fod yn drysorydd. Y mae rhai heb gyfrifiadur yn cael eu paru gyda defnyddwyr a fydd yn cofnodi’r gweithrediadau ar ran y trysorydd ac ar lein. O’r 189 o eglwysi a gafodd y cynnig hyd yn hyn, y mae 145 yn dysgu defnddio’r app ar hyn o bryd, bydd 32 yn paru gyda defnyddiwr cyfrifiadur, a mae neu bydd 12 rôl trysorydd yn wag.