Hafan Pobl Dewi Clai ar olwyn y crochenydd

Clai ar olwyn y crochenydd

Y mae Nick Barroccu yn myfyrio ar ei daith I ordeiniad

Nick Barroccu

Wel, dyna siwrnai, o’r DVLA i ‘r allor. Wedi dwy flynedd o hyfforddiant, astudio ac asesu, cefais fy ordeinio fel Offeiriad yn yr Eglwys Yng Nghymru ac o hyn ymlaen bydd yn anrhydedd i mi wasanaethu fel Curad Cynorthwyol yn AGL Bro Aman, ochr yn ochr â’n periglorion, sy bob un ohonynt wedi bod o gefnogaeth enfawr.

Yn yr wythnos sy’n arwain at yr ordeiniad, fel arfer cynhelir enciliad i’r rhai sy’n cael eu hordeinio er mwyn eu trwytho mewn addoliad, cyfeillach a ffydd ac i rannu unrhyw obeithion neu ofidiau sy ganddynt. Eleni roedd yr enciliad ond yn ddeuddydd a hanner ar Zoom, yna, y diwrnod cyn gwasanaethau’r ordeinio, rihyrsal gyda Esgob Wyn yn yr eglwys gadeiriol.

Yn ystod fy hyfforddiant sefydlwyd cyfeillgarwch newydd gwerthfawr pan ymunais â sawl cell ffurfiant ac astudiaeth. Yn un o’r rhain, sefydlwyd grŵp WhatsApp, a enwyd gennym ‘The Naughty Corner’!

Ar fore’r ordeiniad, yr oedd rhaid Ii ni fod yn yr eglwys gadeiriol erbyn 8.30, i wneud ein datganiadau i’r Esgob a chael amser am weddi myfyriol. Tra yno, meddyliais am ein gwahanol lwybrau ffydd ond eto wedi cyrraedd y pendraw gyda’n gilydd. Efallai i’m taith i gymeryd mwy o amser ond, serch hynny, dyma ni….dyma fi.

Wrth wneud ein datganiadau, cawsom ein cyflwyno i’r Esgob gan y Cofrestrydd, a ddarllenodd ein cymwysterau ffurfiol. Yr oeddem yn gymysgedd o BA, MA, MLl(Gyfraith) a DPhil ac hyd yn oed MBE. Fi? Dim ond yn glerc, ond yna cofiais am yr apostolion, yr offeiriaid a diaconiaid cyntaf, a gallwn glywed Sant Pedr yn dweud ‘Myfi, Pedr, pysgotwr…’ a daeth popeth yn glir i mi.

Yn un o’m aseiniadau, dyfynnais Sir Isaac Newton, a ddywedodd, wrth gael ei ganmol am ei waith ar theori disgyrchiant ‘Os wyf fi wedi gweld ym mhellach, mae hynny oherwydd i mi sefyll ar ysgwyddau cewri’. Er nad wyf yn fy nghymharu fy hun â rhywun fel hwnnw, yr wyf wedi sefyll ar ysgwyddau cewri yn ein plwyf, ac y mae oherwydd cariad ein cynnulleidfaoedd fy mod ble yr wyf fi nawr. Nid oes un ohonom yn gallu gweld yr hyn a wêl Duw: yr ydym ond yn glai ar olwyn y crochenydd. O hynny ymlaen, fe welais fy ngalwedigaeth mewn goleuni newydd.

Fel yr ysgrifennodd JRR Tolkein ‘"y mae’r ffordd yn dal i fynd ymlaen’ ble bynnag y mae’r daith yn mynd."