Hafan Pobl Dewi Plant, ieuenctid a theuluoedd: y flaenoriaeth fwyaf

Plant, ieuenctid a theuluoedd: y flaenoriaeth fwyaf

Y mae Sophie Whitmarsh yn ystyried yr hyn a allai fod, wrth iddi chwilio am bwrpas Duw a’r hyn y gallai hi wneud fel y Cenhadwr newydd dros Blant, Ieuenctid a Theuluoedd yn yr esgobaeth

Sophie Whitmarsh

Wow! Dyna yw rhan enfawr a phwysig yn nhwf Teyrnas Dduw yw gwaith darpariaeth Plant, Ieuenctid a Theuluoedd (CYF) o fewn yr esgobaeth. Yr wyf ar yr un pryd yn gynhyrfus ac yn ofnus, y ddau yn gyfartal, gan swmp enfawr y gwaith hwn. Y mae plant, ieuenctid a theuluoedd yn flaenoriaeth rhif un i’r esgobaeth, ac, yn ddi-os, y mae dyfodol yr Eglwys gyda’n pobl ifanc.

Y mae plant, ieuenctid a theuluoedd yn rhodd sydd angen ei feithrin fel rhan o gymdeithas llawn cariad. Y mae angen iddynt wybod bod yr Eglwys yno ac yn deall y problemau sy’n eu wynebu. Credaf wrth i ni ddangos iddynt ein bod yn gofidio am y pethau sy’n eu poeni, y byddwn yn ennill eu hymddiriedaeth ac yn y pendraw yn sefydlu perthynas a chymunedau.

Nid yw hon yn dasg y gallaf wneud ar fy mhen fy hun, bydd rhaid iddi fod yn dasg i dîm, sy’n golygu y bydd yn rhaid i bawb gyd-dynnu, rhwydweithio, rhannu adnoddau, syniadau a phrofiad. Byddaf yn gweithio’n agos gyda Thasglu CYF, AGLl, Plant Dewi a Chanolfannau Cenhadu ac eraill, i sicrhau ymdriniaeth drylwyr â’r gwaith ac i annog ein gilydd. Bu’r ddwy flynedd ddiwethaf bron yn amhosibl i lawer felly ystyriaf rhan o fy rôl yn un i annog a gweddio dros yr AGLl ac eraill, wrth iddynt chwilio am y ffordd ymlaen yn yr cyswllt hwn a helpu pobl i ganfod os oes ganddynt alwad i weinidogaeth CYF.

Yr ydym yn clywed drwy’r amser pan fod pobl yn methu ond anaml y clywn pan fod rhywbeth wedi llwyddo. Felly, hoffwn i ni ddathlu ein llwyddiannau yn rheolaidd. Hoffwn i ni i gyd deimlo’n gynhyrfus pan fod un person ychwanegol yn dod atom oherwydd rhywbeth y gwnaethoch chi. Efallai bod angen i ni dyfu ein heglwysi er mwyn ffynnu, ond yn bwysicach fyth mae angen dod â’r Efengyl at ein plant, ieuenctid a theuluoedd a dathlu yn yr un modd a wnaeth y tad pan ddychwelodd y mab afradlon.

Yn olaf, byddwn wrth fy modd pe gallech chi weddio drosof wrth i mi barhau i ddarganfod y camau nesaf. Os oes gennych syniadau, ystyriaethau, adnoddau neu brofiad yr hoffech eu rhannu cysylltwch â mi ar sophiewhitmarsh@cinw.org.uk