Hafan Pobl Dewi Bunyakiri

Bunyakiri

Yn ei erthygl ddiweddaraf, y mae Roger Dirokpa, o’n chwaer esgobaeth Bukavu yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, yn ystyried Archddiaconiaeth Bunyakiri

Y mae Bunyakiri yn ardal diriaethol yng ngogledd pell yn nhalaith De Kivu, tua 72km o ddinas Bukavu.

Bukavu - Bunyakiri

Plannwyd yr Eglwys Anglicanaidd yn Bunyakiri yn 1981 ac fe’i arolygwyd gan yr Efengylwr Masumbuko Lubala a anfonwyd o Bukavu. Dechreuodd yr eglwys dyfu; agorwyd pum capel a ddatblygodd yn nes ymlaen i fod yn is-blwyf Bunyakiri. Anfonwyd pregethwyr o Bunyakiri fel efengylwyr i ddod â phobl i’r eglwys.

Yn 1995, dychwelodd Masumbuko Lubala i Bukavu fel cydlynydd yr adran Wyddoriaethu ac fe’i disodlwyd gan yr Efengylwr Bobika Kakunda Jeremie, a ddaeth yn Archddiacon Bunyakiri. Cafodd ei ordeinio yn ddiacon yn 1996 ac offeiriad yn 1997.

Yn yr un flwyddyn, yn 1997, crewyd is-blwyf Bunyakiri yn Esgobaeth Bukavu, o dan arweinyddiaeth Parch.Babika.

Denwyd llawer o gredinwyr gan y gwaith efengylu a phlannwyd llawer o is-blwyfi eraill megis Chaminun, Ntulo, Kachuba, Chibinda, Cholbera a Kalambo. Daeth yr is-blwyfi hyn yn blwyfi yn 2007. Agorwyd llawer o ysgolion a chanolfannau gofal iechyd.

Yn 2015, penderfynnodd Cyngor Esgobaethol Bukavu greu Archddiaconiaeth newydd Bunyakiri. Penodwyd Parch.Babika, Deon Bunyakiri, yn Archddiacon , ble mae e’n dal i fod.

Anfonodd Esgobaeth Buyakiri rhai pobl i astudio diwinyddiaeth yn Aru a Bukavu ac mae dau wedi mynd i Bukavu i astudio meddygaeth.

Ar hyn o bryd, y mae gan Archddiaconiaeth Bunyakiri un Archddiacon, 4 Diacon a 6 Offeiriad. Prynodd Eglwys Bunyakiri dir i godi eglwysi ac ysgolion. Mae gan yr archddiaconiaeth 17 o ysgolion (13 cynradd, 4 uwchradd) a 3 canolfan iechyd.

Ond am broblemau, y mae strwythur llawer o adeiladau ysgol yn dal yn elfennol oherwydd diffyg arian a thlodi’r boblogaeth leol, y mae hefyd diffyg diogelwch gyda phresenoldeb sawl grŵp arfog lleol. Y mae cyflwr offeiriaid a’u teuluoedd yn byw mewn tlodi hefyd yn arafu gwaith Duw.

Y mae angen eich gweddiau a’ch cefnogaeth ar Archddiaconiaeth Bunyakiri er mwyn symud ymlaen gyda’n gwaith er mwyn Teyrnas Dduw.