Hafan Pobl Dewi Enlli fel cefndir ac ysbrydoliaeth

Enlli fel cefndir ac ysbrydoliaeth

Enlli prayer book [book cover]

Gweddïau’r Dydd

Llyfr Enlli

Gan Janet Fletcher

Cyh:2021

ISBN:978 1 91960 102 1

Pris: £7.50 a p&ph oddi wrth yr awdur, e-bost: janetfletcher@churchinwales.org.uk; tel: 01492 874947


Rwy’n siŵr i lawer ohonoch dreulio’r Nadolig yn edrych ar daflenni gwyliau ac yn cynllunio ble hoffech chi ymweld yn 2022. Y mae Ynys Enlli yn rhywle y dymunais erioed ymweld ag e, ac fe roddwyd copi o lyfr gweddi wedi ei leoli ar Ynys Enlli i’w adolygu, a’m gwnaeth yn fwy awyddus fyth i ymweld rywbryd!

Cyhoeddwyd y llyfr er mwyn pererinion ar yr ynys, sy’n gallu defnyddio’r gweddïau ar ddechrau a diwedd dydd pan fyddant yn ymweld. Y mae hefyd yno weddïau am amserau eraill o’r dydd, a gweddïau a myfyrdodau wedi’u lleoli ar fannau arbennig ar draws yr ynys megis y goleudy ac adfeilion yr abaty. Y mae’r llyfr yn cynnwys trefn gyflawn gwasanaethau, ynghyd â gweddïau a litwrgi am adegau arbennig.

Y mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddarlleniadau o’r Beibl, adrannau amrywiol gan awduron ysbrydol ynghyd â darnau i brocio’r meddwl a chwestiynau i’w hystyried. Y mae gweddïau er mwyn gwellhad a gofod lle gellir ychwanegu eich myfyrdodau eich hunan yn nhudalennau dyddiadur yng nghefn y llyfr.

Fe fyddai’r llyfr yma yn fuddiol i unrhywun sy’n mynd i Enlli a byddai’n gallu cael ei werthfawrogi’n fawr gan rai a fu’n ymweld yn y gorffennol ac sy’n gallu teithio yn ôl yn eu dychymyg i dirlun bythgofiadwy yr ynys. Ond beth am y rhai ohonom na fu’n ymweld â’r ynys erioed, a oes yna rywbeth o werth i ni yn y llyfr?

Y mae’r gwasanaethau yn y llyfr yn debyg yn eu harddull i’r deunydd a gyhoeddwyd gan gymuned Iona neu Ffald-y-brenin, felly os ydych chi’n hoff litwrgi creadigol, gwahanol, barddonol, bydd hwn yn apelio atoch. Y mae’r llyfr cyfan yn ddwyieithog, felly gallwch ddilyn patrymau’r addoliad yn y ddwy iaith. Y mae’r litwrgi Cymraeg mewn iaith bob dydd ddealladwy, tra’i fod yn cynnal naws farddonol y Saesneg. Hyd yn oed heb y profiad na gwybodaeth am ymweliad ag Enlli, y mae’r llyfr yn ennill ei le ar eich silff er mwyn dod â rhywbeth ychwanegol i’ch gweddïau beunyddiol. Ac, wrth gwrs, gyda’r rhyngrwyd, gallwch ymweld yn rhithiol â’r mannau y sonir amdanynt yn y llyfr, a myfyrio uwchben y lluniau a fideos o’r ynys sydd ar gael yn rhwydd ar lein.

Parch Mark Ansell