Hafan Pobl Dewi Yn ôl mewn busnes

Yn ôl mewn busnes

cath festival high res logo

Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Mai 27- Mehefin 5 2022

Wedi dwy flynedd o dawelwch llwyr, mae Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi’n dychwelyd gydag ystod gyffrous o gyngherddau yn y rhaglen gyntaf sydd wedi ei threfnu gan y Cyfarwyddwr Artistig newydd, Simon Pearce.

Wedi ei lleoli o fewn amgylchoedd godidog Eglwys Gadeiriol Tyddewi, a gyda rhai o artistiaid gorau’r DU yn ymddangos, mae’r Ŵyl yn para i ennill ei lle fel un o ddigwyddiadau cerddorol gorau Cymru.

Ceir cerddoriaeth gorawl drwy gydol yr wythnos gyda’r gwasanaethau’n cael eu canu gan gorau’r Eglwys Gadeiriol a hefyd bydd cyngerdd ar benwythnos y Jiwbili. Byddwn yn croesawu’r ensemble lleisiol arloesol Voices8 ynghyd â’r fiolinydd penigamp Rachel Podger yn perfformio’u rhaglen Guardian Angel mewn cyngerdd atmosfferig a fydd yn defnyddio gwahanol rannau o’r Eglwys Gadeiriol. Mae’n bleser gennym groesawu ensemble cerddoriaeth gynnar Floriegium gyda rhaglen o waith Bach. Daw Jess Giliam, chwaraewr sacsaffon gwobredig â’i ensemble i chwarae cerddoriaeth o’i ddwy albwm pen y siart Rise a Time. Bydd Alis Huws, Telynores Tywysog Cymru’n chwarae datganiad hwyr y nos i olau cannwyll. Mae datganiad organ yr Ŵyl yn cael ei draddodi gan Dan Moult. Bydd Ar Log, band gwerin proffesiynol cyntaf Cymru’n chwarae’r perfformiad cyntaf o gasgliad o ganeuon gwerin Cymraeg a gyfansoddwyd gan Paul Mealor â’r geiriau gan y bardd Grahame Davies. Eleni bydd Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC o dan arweiniad Ryan Bancroft yn perfformio 3ydd Concerto Piano Beethoven gyda’r pianydd enwog o Ganada Stewart Goodyear, a pherfformiad cyhoeddus cyntaf o Landsker gan y cyfansoddwr lleol Alex Mills. Bydd cyngerdd BBC Now yn cael ei recordio i’w ddarlledu.

Jess Gillam [CathFest]

Stewart Goodyear [CathFest]

Ryan Bancroft

Mewn ymgyrch ar y cyd rhwng yr Ŵyl a CADW, byddwn yn cynnal Picnic yn y Palas, cyngerdd awyr agored yn rhad ac am ddim i ddathlu Jiwbili Platinwm ein Noddwr Brenhinol, Ei Mawrhydi, y Frenhines.

Mae’r Ŵyl yn ymrwymo i gefnogi cerddorion ifainc, gan cychwyn gyda pherfformiad a enillodd ei blwyf dros y blynyddoedd i’r teulu cyfan gan Gorws Plant yr Ŵyl o dan arweiniad Oliver Tarney, yr animeiddiwr bywiog. Mae cyfres o berfformiadau gan sêr y dyfodol o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bydd y Llwyfan Cerddorion Ifainc hefyd yn llwyfannu cyngerdd gan enillydd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed, i’w gyhoeddi ym mis Ebrill.

Bydd cyfres o sgyrsiau, peth newydd eleni, yn cynnwys siarad â Rachel Podger, Dan Moult a Simon Jenkins ymhlith eraill.

Mae croeso cynnes i bawb. Dewch â’ch teuluoedd a’ch ffrindiau. Beth am ymuno â’n gwefan am ein e-lythyr newyddion sy’n cynnwys y newyddion diweddaraf i’w ddanfon i’ch mewnflwch. Cyhoeddir y rhaglen lawn ar Fawrth 1af. Ewch at www.stdavidscathedralfestival.org.uk