Hafan Pobl Dewi O gwmpas y dalaith

O gwmpas y dalaith

Cyfres newydd yn taflu golwg ar yr hyn sy’n digwydd mewn rhannau eraill o’r winllan

Christmas the Story 1
Drama’r Geni, unrhywun?

Y mae gwirfoddolwyr esgobaeth Llandâf wedi bod yn llwyfannu drama fyw – Stori’r Nadolig – o gwmpas strydoedd Caerdydd ers dros deng mlynedd. Daeth yn dipyn o draddodiad, wedi ei wylio gan filoedd o siopwyr Nadolig. Cafodd ei lwyfannu mewn trefi eraill. Ond cododd problem.

Gwerthwyd yr ysgubor ble storiwyd y setiau llwyfan, gwisgoedd a rhai celfi maint bywyd, gan wneud yr holl sioe yn ddi-gartref.

Felly mae’r trefnwyr yn cynnig i unrhyw un a all roi cartref iddynt y cyfle i gael yr holl beth – am ddim- er mwyn iddynt allu llwyfannu’r sioe uchelgeisiol yn eu cymunedau eu hunain.

Dylai unrhyw un sy’n gallu helpu gyda’r storio neu a hoffai gael y cyfarpar gysylltu â sally_humble_jackson@hotmail.co.uk

Yn galw corau
Jubilee Choirs Banner

Bydd Jiwbili Platinwm y Frenhines yn cael ei ddathlu ym mis Mehefin. Bydd coelcerthi yn cael eu cynnau ar draws y wlad a gwahoddir corau eglwys i chwarae eu rhan drwy ganu Cân Jiwbili arbennig i’r Gymanwlad fel rhan o’r dathliadau.

Dewiswyd y gân gan banel o feirniaid a gallwch wrando arni, a chynnig eich côr drwy ymweld â

https://www.commonwealthresounds.com/qpjbchoirs/

Rhosesmor Community Shop
Bywyd newydd

Y mae tua 40 o wirfoddolwyr o bentref bach yn Esgobaeth Llanelwy yn rhedeg siop gymunedol newydd tu fewn i’w heglwys leol.

Agorodd Sant Paul, yn Rhosesmor, ger Yr Wyddgrug The Outpost ym mis Hydref 2021, gan gynnig eitemau sylfaenol fel bara, llaeth, menyn ac wyau, yn ogystal â danteithion wedi eu gwneud â llaw, fel teisennau, cyffug a siocled.

Dywedodd un o sylfeinwyr y siop, Natalie Griffiths, artist llawrydd a aned a magwyd yn Rhosesmor ‘Mae’r eglwys yn rhan fawr o’r pentref. Yn ystod y clo, roedd pobl yn cerdded heibio i Sant Paul yn ystod eu hymarfer dyddiol ac yr oedd y siop yn estyniad o gynlluniau i ad-drefnu’r eglwys ac ehangu silff Masnach Deg a drefnwyd gan un o’r wardeniaid. Nawr wrth i bobl ddod i’r arfer ag ymweld â’r Outpost, daeth yr eglwys yn fwy hygyrch. Wrth i bobl gerdded heibio, mae’r eglwys ar agor a chlywir lleisiau, pobl yn siarad a chwerthin. Roedd yr eglwys ar agor bob dydd er mwyn gweddi breifat, ond nawr cafodd fywyd newydd.