Hafan Pobl Dewi Asiantau gobaith

Asiantau gobaith

Y mae J-D Laurence, Tiwtor Cenhadaeth a Phregethu yn Sant Padarn, yn adrodd o benwythnos ysbrydioledig ym mis Hydref

Shaping Future 1

“Ni yw asiantau gobaith”: dyma oedd y neges ysbrydioledig a rannwyd gan Parch Chris Burr yn yr Ewcarist olaf pan ddaeth dros 50 o ymgeiswyr am weinidogaeth drwyddedig dros Gymru at ei gilydd yn Abertawe am benwythnos preswyl ar thema Gobaith Cristnogol. Am y tro cyntaf ers cyn Covid roeddem yn gallu dod at ein gilydd fel cyfanswm cyflawn, rhai ohonynt heb gyfarfod o gwbl yn y cnawd.

Roedd yr awyrgylch yn un o bositifrwydd enfawr a chred mewn dyfodol o obaith i’n Heglwys yma yng Nghymru, fel y sylwyd dros ginio gan un o’r siaradwyr gwâdd a ddywedodd “ Mae’r bobl hyn yn edrych fel pe baent am fod yma”. Mwynheuwyd bwyd da a lluniaeth diolch i’r gwesty, ac, er bod y rhaglen yn un llawn, yr oedd digon o chwerthin, yn enwedig yn ystod prydau bwyd.

MicrosoftTeams-image (3).jpg

Yn ogystal â chyflwyniadau allweddol ar thema gobaith gan aelodau staff newydd Sant Padarn, Dr.Siôn Aled Owen ac Elizabeth Corsar, yr oedd dosbarthiadau ar Ddiwinyddiaeth ac Ymarfer Gweinidogaeth wedi’u harwain gan Barch Manon Ceridwen James, Chris Thomson a minnau. Rhoddir ystod eang o fewnbwn drwy’r flwyddyn iddynt i’w harfogi am agweddau ymarferol gweinidogaeth plwyfol heddiw ar draws themau megis gofal bugeiliol, cyfathrebu’n effeithiol drwy bregethu, a chreadigrwydd arloesol.

Yr oedd cyfranwyr gwâdd dros y penwythnos yn cynnwys Owen Griffiths a ‘n cyflwynodd i ddadansoddiad trafodaethol ac arfau arall o seicoleg dynol sylfaenol a fydd o ddefnydd mawr mewn gweinidogaeth pobl-ganolog, Parch Peter Ratcliffe a roddodd yn hael i bob ymgeisydd gopi o’i lyfr diweddar ar bregethu, Parch James Henley a drafododd ei weinidogaeth arloesol a’r Parch Aled Davies a rannodd y deunyddiau yn y Gymraeg a gynigir gan y Cyngor Ysgolion Sul, y mae’n gyfarwyddwr ohono.

Y mae’r ymgeiswyr gweinidogaeth rhan-amser nawr wedi dychwelyd at eu lleoliadau wedi’u gwreiddio yn eu cyd-destun lleol, yn cael yn ychwanegol addysg ddiwinyddol barhaol mewn grwpiau lleol neu ar lein fel rhan o BTh mewn Disgyblaeth, Gweinidogaeth a Chenhadaeth a achredir gan Brifysgol Cymru Drindod Dewi Sant, a grwpiau cell ffurfiannol a grewyd i’w helpu nhw i fyfyrio’n ddiwinyddol ar eu profiadau. Y mae ymgeiswyr llawn amser yn mwynhau gallu hyfforddi, byw, bwyta ac addoli gyda’i gilydd yn y cnawd yng Nghaerdydd o ddydd Mercher tan ddydd Gwener. Gyda’i gilydd y mae’r ymgeiswyr hyn am arweiniaeth, yn ogystal â’r lleygwyr y maent yn eu gwasanaethu, yn cael eu galw i gynnig y gobaith y derbyniwyd gyda gweddill y genedl.