Hafan Pobl Dewi Galwad Uwch

Galwad Uwch

Mae Richard John yn rhyfeddol o falch o’i frawd, Archesgob newydd Cymru

Y dyddiau yma, pan fydd fy mrawd yn arwyddo’i enw’n swyddogol, mae’n ysgrifennu +Andrew Cambrensis ond mae pawb yn ei adnabod fel Andy. Dywedodd barnwr wrthyf yn ddiweddar yng Ngogledd Cymru, “I fyny fan yma, mae bob amser yn cael ei adnabod fel Esgob Andy, a dyma’i ddisgrifio i’r dim - ei dduwioldeb a’r ffaith ei fod mor hawdd mynd ato.”

Andy John 1

Archbishop Andrew John 2

Felly, sut un oedd yr Archesgob yn un ifanc? Yn rhyfedd, roedd yn fach a chrwn â gwallt golau gyda gwên lydan. Yn eitha annwyl â dweud y gwir! Hyd yn oed bryd hynny gallai fod yn ddifrifol. Petawn i wedi camymddwyn gynddrwg nes bod fy mam yn rhoi smacen i fi, byddai Andy’n dweud wrthi’n ddifrifol, “Ddylsech chi ddim fod wedi rhoi smacen i Richard,” a thrwy hynny’n ychwanegu at deimlad o euogrwydd fy mam!

Mae 4 mlynedd rhyngom ac yn y blynyddoedd cynnar hynny doedd ein perthynas ddim yn un agos. Pan oeddwn i’n 6 roedd yntau’n 2. Pan oeddwn i’n 14, roedd e’n 10. Dimond yn ein harddegau roedd gennym unrhyw beth yn gyffredin. Roedd y ddau ohonom yn ymddiddori mewn chwaraeon ac roedd Andy’n rhagori ynddynt. Bu’n cynrychioli’r ysgol a’r dre mewn pêl droed a rygbi, a’r sir mewn athletau.

Pan oedd Andy’n 18, roeddwn i i ffwrdd yn astudio’r gyfraith a chofiaf gael galwad ffôn gan fy mam i ddweud bod Andy wedi dod yn Gristion. Roeddwn wedi arswydo! Rwyn cofio meddwl “Mae mam wedi bod ar ei gefn e, druan â ‘mrawd.”

Pwy feddyliai!

Bu Andy’n astudio’r gyfraith yn y brifysgol. Er na wnaeth ddilyn gyrfa yn y gyfraith, bu ei radd yn y gyfraith o gymorth iddo. Pan fyddwn yn trafod unrhyw fater, bydd Andy bob amser yn dadansoddi mewn modd gwrthrychol a rhesymegol, yn union fel rwyn gyfarwydd â chlywed yn y llys. Ond bob tro yn achos Andy, bydd ei sylwadau wedi eu tymheru â gras. Er y byddai wedi gwneud cyfreithwr da, daeth o hyd i alwedigaeth uwch a gwell.

Mae 4 mlynedd o wahaniaeth mewn oedran yn anferth pan yn ifanc, ond nid yw’n ddim wrth dyfu’n hŷn. Ac wrth i ni dyfu’n hŷn, daeth ein perthynas yn nes. Nid brawd yn unig yw Andy i fi, ond fe hefyd yw fy ffrind gorau, yr un y bydda i’n troi ato mewn amserau anodd. Gwn yn iawn, y bydd ef yno i fi bob amser. Dyna o bosib yw arwydd pennaf ei alwedigaeth - beth bynnag a ddigwydd, pa mor anodd bynnag fydd y sefyllfa, fel offeiriad plwyf, fel esgob ac yn awr fel Archesgob Cymru, bydd Andy bob amser yno i chi. I wrando, i arwain. i amddiffyn ac i lywio.