Hafan Pobl Dewi

Pobl Dewi

Medi 2020

Pobl Dewi Masthead September 2020.jpg

Croeso i rifyn mis Medi o Pobl Dewi, ein papur newydd esgobaethol. Unwaith eto, mae'r pandemig coronafeirws yn golygu na allwn argraffu'r rhifyn hwn felly rydym eto'n ei gyhoeddi ar-lein yn unig. Mae'r holl erthyglau y byddem wedi'u hargraffu wedi'u cynnwys yma, wedi'u grwpio yn themâu eang. Gobeithio y byddwch chi'n eu cael yn ddiddorol ac yn bleserus.

'Dych chi’n dysgu Cymraeg? 'Dych chi wedi bod yn dilyn dosbarthiadau nos Cymraeg ers blwyddyn neu ddwy? Mae cyfres newydd o erthyglau yn dod i Pobl Dewi i’ch helpu chi.

Dweud eich dweud…yn Gymraeg

Bywydau Du yn Bwysig

Mehefin 2020

Masthead2020.png

Oherwydd argyfwng cyfredol Covid-19, ni allwn argraffu rhifyn Mehefin o Pobl Dewi. Yn lle, mae'r holl straeon y byddem wedi'u hargraffu wedi'u cynnwys yn y rhifyn digidol unigryw hwn yn unig (gobeithio)

Pandemic [Cerdd]
Ar hyd y nos - Cor Cwrdda ar waith