Hafan Tymor y Creu

Tymor y Creu

Yn ystod y tymor hwn yng nghalendr yr Eglwys fe'n gwahoddir ni i fyfyrio ar Greadigaeth Duw, ein amgylchfyd, a'r angen i ofalu amdano a'i ddiogelu. Mae'n cychwyn ar y 1af o Fedi ac yn parhau hyd at y 4ydd o Hydref, sef Dydd Gŵyl Sant Ffransis o Assisi, Nawddsant yr Amgylchfyd.

Bob Dydd Iau, byddwn yn cyhoeddi fideo sy'n archwilio themau'r Greadigaeth ac yn cynnig syniadau ac adnoddau i'n cynorthwyo ni i wneud y mwyaf o'r tymor.

Rhagarweiniad
1. Câr dy Gymydog
2. Amddiffyn y Cyffredin
4. Y Rhodd o Ddŵr