Hafan Ar gyfer clerigwyr ac aelodau Etholiadau

Etholiadau

Diocesan Logo [full]

CORFF LLYWODRAETHOL YR EGLWYS YNG NGHYMRU

Gofynnir i Ardaloedd Weinidogaeth Leol gyflwyno enwebiadau ar gyfer safleoedd etholedig ar fyrddau a phwyllgorau rhanbarthol ac esgobaethol. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at gynrychiolaeth ehangach ledled yr esgobaeth ac yn annog pobl newydd i gymryd rhan ym mywyd ein heglwys. Ceir wybodaeth isod.

Gofynnir i chi ddilyn y canllawiau ar y ffurflenni enwebu yn ofalus. Dychwelwch y ffurflenni enwebu a’r Ffurflen Derbyn Ymgeiswyr drwy e-bost at: elections.stdavids@churchinwales.org.uk erbyn canol dydd ar 22 Hydref 2021.

Os na fedrwch ddychwelyd y ffurflenni drwy e-bost gallwch eu dychwelyd drwy’r post erbyn canol dydd ar 22 Hydref 2021:

Cyd-Ysgrifenyddion

Swyddfa’r Esgobaeth

Abergwili

Caerfyrddin

SA31 2JG

DIM OND AELODAU’R GYNHADLEDD ESGOBAETHOL SY’N MEDRU ENWEBU AC EILIO’R ENWEBEDIG.

MAE RHAI ETHOLIADAU YN GYFYNGEDIG I ARCHDDIACONIAETHAU PENODOL - DARLLENWCH YR HOLL WAITH PAPUR YN OFALUS.

MI FYDD Y SWYDDFA’N CYSYLLTU Â PHOB ENWEBWR AC EILIWR I GADARNHAU ENWEBIADAU.

Dosbarthir papurau pleidleisio yn unol â hynny.

CORFF LLYWODRAETHOL YR EGLWYS YNG NGHYMRU

Y Corff Llywodraethol yw corff deddfu goruchaf yr Eglwys yng Nghymru, sef yn fras ‘senedd’ yr Eglwys yng Nghymru, ac mae’n cymharu â Synod Cyffredinol Eglwys Loegr.

_____________________________________________________________________