Hafan Ar gyfer clerigwyr ac aelodau Etholiadau 2022

Etholiadau 2022

Ballot Box Graphic

Gofynnir i Aelodau’r Gynhadledd Esgobaethol gyflwyno enwebiadau ar gyfer safleoedd etholedig ar fyrddau a phwyllgorau rhanbarthol ac esgobaethol. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at gynrychiolaeth ehangach ledled yr esgobaeth ac yn annog pobl newydd i gymryd rhan ym mywyd ein heglwys. Cynhelir nifer o etholiadau eleni. Ceir wybodaeth isod.

Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi

Pwrpas Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yw ariannu a chynorthwyo Cenhadaeth a Gweinidogaeth yr Esgobaeth. Mae aelodau’r Bwrdd yn Gyfarwyddwyr ac yn Ymddiriedolwyr (mae’r Bwrdd yn Gwmni Cyfyngedig Drwy Warant ac yn Elusen Gofrestredig). Mae’r Bwrdd yn gweithredu drwy nifer o bwyllgorau ac mae disgwyl bod aelodau yn gwasanaethu ar o leiaf un pwyllgor. Mae’r gyllideb flynyddol a lefel cyfran y weinidogaeth yn cael eu gosod gan y Bwrdd. Yn ogystal â hyn, mae’r Bwrdd hefyd yn rheoli’r eiddo a’r buddsoddiadau sy’n cael eu dal gan y Bwrdd Cyllid. Mae’r Bwrdd fel arfer yn cwrdd pum gwaith y flwyddyn.

Mae enwebiadau ar gyfer yr etholiad hwn bellach wedi cau