We are currently in the process of making our entire website bilingual.

Unfortunately, this page has not been fully translated yet but will be soon. If you would like to help us translate this page sooner and contribute in a way that helps us reach more people through the website, please click on the button below. Alternatively, you can ask for this page to be translated and we will do our best to do so as soon as possible.

Hafan Amdanom ni Y Gynhadledd Esgobaethol Cynigion Cynhadledd

Cynigion Cynhadledd

7] Mae’r Gynhadledd hon am benderfynu:

1 Llwyr gyfuno’r Bedwaredd Archddiaconiaeth â’r Strwythurau Esgobaethol.

2 At ddibenion etholiadau’r Esgobaeth gyfan, bydd i Glerigiaid a Lleygwyr o fewn i’r 4edd Archddiaconiaeth bleidleisio gyda’r Archddiaconiaeth ddaearyddol y digwyddant fod ynddi.

3 At ddibenion y Gynhadledd Esgobaethol am y tro, bydd i bob Canolfan Genhadu gael ei chynrychioli gan ei hefengylwyr lleyg.

4 At ddibenion y Pwyllgor Sefydlog, bydd i’r 4edd Archddiaconiaeth, ar y cyd, ethol un clerig, ac am y tro, un Efengylydd lleyg i’w gwasanaethu a’i chynrychioli.

5 Bydd i’r Pwyllgor Sefydlog adolygu’n flynyddol sut i ganiatáu i’r rheiny sy’n dechrau addoli gyda Chanolfannau Cenhadu y 4edd Archddiaconiaeth, gael eu cynrychioli yn y Gynhadledd Esgobaethol a’r Pwyllgor Sefydlog, hefyd bob Pwyllgor Esgobaethol arall fel sy’n briodol.

6 Gorchymyn i’r Cyd-Ysgrifenyddion ddiwygio’r Cyfansoddiad fel sy’n briodol.

Cynigiwyd gan: Yr Archddiacon dros Gymunedau Eglwysig Newydd & Efengylu

Eiliwyd gan: Nick Griffin

Pleidleisiau : O blaid 125 Gwrthwynebu 2 Ymataliad 6